Zsidó viták az Interneten

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Technika - tudomány

Az áttekinthetetlen nagyságú informáci­ós mennyiséget hordozó Interneten, az egyik legismertebb áttekintőprogram Amerikában Yahoo névre hallgat. E tar­talomjegyzék-szerű adatbázisban Judaism címszó alatt 85 000 oldalnyi infor­máció található. Egyebek közt itt lelhe­tünk rá a „Messianic Jews” (kb. Messiás­hívő zsidók) névre hallgató közösségre, akik – ragaszkodván a zsidó szokások­hoz (kasrut, zsidó ünnepek) – hirdetik, hogy valóban Jézus a messiás. Az ame­rikai zsidóság, a legliberálisabb reform­közösségektől az ultra-ortodoxig egyér­telműen elutasítja a Messiáshívők zsi­dóként való elismerését, mondván, ők elhagyták a zsidó hitet. Ennek értelmé­ben számosán küldtek már E-mail üze­netet a Yahoo kezelőinek: a Messiáshí­vőket ne Judaism címszó alatt tartsák nyilván. A címzettek azonban mind­eddig elutasították a kérést, azzal ér­velve, hogy az Internet demokratikus információs hálózat, nem politikai szer­vezet. Itt az információk minél logikusabb elrendezése a lényeg, nem az érintettek politikai rokonszenvei.

Címkék:1996-02

[popup][/popup]