Zsidó kultúra napja – a Zsidó Kulturális Fesztivál után

Írta: (jég) - Rovat: Archívum

Ez év szeptemberében – régi hagyo­mányainak szellemében – ismét megrendezte a Zsidó Kultúra Nap­ját a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület. A rendezvénynek ezúttal a Lauder iskola tá­gas aulája adott otthont, ahol kényelme­sen elfért a mintegy 100-200 főnyi közön­ség. A kellemes vasárnap délutáni napsü­tésben egyszerre zajlott a program az ud­varon és a színpadon: az udvaron felállí­tott büfé körül zajlott a társasági élet, mi­közben a színpadon egymást követték a programok. Kardos Dániel triója népsze­rű izraeli és zsidó dallamokat játszott, majd a zsidó rendezvényeken elmaradha­tatlan Havas Judit kortárs izraeli költők verseiből olvasott fel. Az előadómű­vésszel fölváltva lépett a színpadra Masa Anita és Deutsch Olivér, akik izraeli és magyar zeneszerzők dalaiból és zongora­ műveiből adtak elő néhány darabot – igen színvonalasan.

A Zsidó Kultúra napjának érdekes, új és folytatásra méltó színfoltja volt a könyv- és képárverés. Harmincnyolc régi könyvre és tizenkét festményre licitálhat­tak a jelenlévők. A Philón antikvárium közreműködésével összegyűjtött köny­vek java nem ínyenc gyűjtők érdeklődé­sére számot tartó könyvritkaság, hanem komoly, értékes olvasmány volt: egye­bek közt Goldzieher Ignác, Scheiber Sándor vagy Max Nordau írásai. A pergő licitek során a könyvek túlnyomó része jóval a kikiáltási ár fölött kelt el. (Egy öt­száz forintról induló századfordulós hé­ber ábécéskönyv például tizenhétezer forintért.) A festmények viszont – egy Ámos Imre-kép kivételével – az eredeti tulajdonosok birtokában maradtak. Nem mintha Schönberger Armand, Kádár Béla, Jakovits József, Bolmányi Fe­renc képei más aukciókon kevesebbért kelnének el, de talán a Mazsike törzskö­zönsége nem volt ilyen árakhoz szokva, avagy a több százezer forintos, licitre nem sok helyet hagyó kikiáltási árak bi­zonyultak túl magasnak. A kellemes han­gulatú árverés ennek ellenére jó kezde­ményezés, amit érdemes fenntartani.

Az este záróaktusaként az Odessza Klezmer Band muzsikált a végig kitartó, mintegy 30-40 főnyi kemény magnak. A kissé kommercializált klezmerhez szo­kott közönség örömmel fedezhette föl az együttes eredeti hangszerelését, új, más­hol még nem hallott dalait.

A Zsidó Kultúra napját valaha még a Ma­gyar Zsidó Kulturális Egyesület találta ki. Mi­óta azonban a Mazsihisz sokmilliós tőkével „beszállt az üzletbe”, és azt egyhetes, vá­rosszerte zajló rendezvénysorozattá bőví­tette, az egyesület szerény, egy délutános rendezvényére ráférne a felújítás. Mivel a Mazsihisz rendezvényével hangerőben nem veheti föl a versenyt, a színvonalra ké­ne összpontosítani. A nívós, jó hangulatú árverés az első lépés volt a jó irányba.

(jég)

Címkék:2000-11

[popup][/popup]