Zsidó könyvnapokat országszerte

Írta: Kiszely Gábor - Rovat: Archívum

Zsidó könyvnapokat országszerte!

A Dohány utcai nagyzsinagóga előtt zajló első magyar zsidó könyvnapok alkalmából csaknem egy héten keresz­tül ezrek és ezrek forgathatták s vásá­rolhatták meg végre egy helyen s egy időben mindazt, ami elengedhetetlen a zsidó öntudat elmélyítéséhez, amelynek a vallás, a hagyományok s a történelem mellett szerves része Izra­el, valamint azon költőink és íróink alkotásainak ismerete, akik vállalják zsi­dó azonosságukat. A siker igazolja a magyarországi zsidó közösség és kul­túra újjáteremtésén fáradozókat, s újabb tettekre is ösztönöz. Itt az ideje, hogy figyeljünk a magyar vidékre, ahol már jó ideje őszinte érdeklődés ta­pasztalható a zsidóság iránt, nyitottsá­got s együttműködési készséget tanú­sít számos, a közműveléssel foglalko­zó intézmény. A vidéki könyvnapok megrendezésében támaszkodhatnánk az országszerte több mint negyvenet számláló magyar-izraeli társaságokra. Budapesten a minap sokaknak abban az élményben volt részük, hogy „mi­lyen természetes dolog zsidónak len­ni”. Tőlünk is függ, országos élmény lesz-e ez egyszer.

Címkék:1998-11

[popup][/popup]