Zimmer frei a kibucokban

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Gazdaság

A Turisztikai Minisztérium közli, hogy 1995-ben rekordot ért el az idegenforgalom két és fél millió külföldivel, akik egyben eddig el nem ért összeget, hárommilliárd dollárt hagytak az országban. A szobák kiadását ugyan még nem írják ki németül, de a „Zimmerim” lett a héber nyelvben a házi vendéglátás neve.

A minden otthon egyben vendégfogadó is ötletét a német nyelvű európai országokban, továbbá Ma­gyarországon, Lengyelországban, Szlovákiában járt izraeliek honosították meg. Jelenleg 170 települé­sen 3500 szoba áll a turisták rendelkezésére. Elsősorban a kibucok és mosavák tagjai vállalkoznak vendéglátásra, aminek olcsósága mellett vonzóereje az is, hogy a nyaralók bizonyos fokig bekapcsolódhatnak a kibucéletbe: annak közösségével étkeznek, használják strandját, teniszpályáját, kistraktorokon utaznak, lovagolnak, sőt, ha kedvük tartja, „dolgozhatnak”, gyümölcsöt szedhetnek, az állatokkal foglalatoskodhatnak.

A turizmusnak ezzel a formájával a kezdeti időben, tehát az elmúlt két-három évben elsősorban a kispénzű városi izraeliek éltek, a külföldiek alig ismerték. Ezen akar változtatni a Turisztikai Minisztérium, ezért, hogy minél több kényelmet tudjanak nyújtani, pénzzel támogatja a zimmerim-akció részt­vevőit, és képzést is ad számukra. Ugyancsak a turizmussal foglalkozó szervek a zimmerimet népszerűsítő cikkeket jelen­tetnek meg amerikai, francia, dél-afrikai és más országok zsidó lapjaiban. (A Szombat is a svájci Israelitisches Wochenblatt melléklete alapján készítette ezt az összeállítást.)

A zimmerim az izraeli állampolgárságú arabok és drúzok között is terjed, hiszen pénzt hoz a házhoz. A vendégek szá­mára pedig különlegességet jelent konyháik íze, életformá­juk. Az izraeli hatóságok nemzetiségeik házi vendéglátását is támogatják.

A Nemzetközi Turisztikai Szövetség jelentése szerint 1995-ben a Közel-Keleten nyolcmillió turista járt, s prognózi­suk szerint ez 2005-re 18 millióra növekszik. A nagyobb idegenforgalomból Izrael is ki akarja venni részét. Ezt szolgálja a „kongresszusturizmus”. Már az elmúlt években is voltak nagy bevételeket jelentő tudományos tanácskozások az or­szágban, 1995-ben százötven. A legnagyobb arányban a kü­lönféle szakterületeken dolgozó orvosok tartottak nemzetkö­zi kongresszusokat. Szeptemberben például a sclerosis mul­tiplex gyógyításával foglalkoztak, és ezen betegek is jelen voltak a világ minden tájáról.

Az izraeli idegenforgalmi szakemberek a külföldről érke­zők számának további jelentős emelkedését három évfordu­lótól is remélik. Az első, amelynek hatása már az elmúlt hónapokban is jelentkezett, a háromezer éves Jeruzsálem ren­dezvényei; a következő esemény, amire építenek, Izrael Ál­lam megalakulásának ötvenéves évfordulója 1998-ban; majd 2000 – Jézus születésének duomillenárisától a keresz­tény világ felvonulását várják. A prognózisok szerint abban az évben már négymillió külföldi érkezik az országba, és a jö­vő évezredben ez a szám folyamatosan emelkedik.

*

Akiket érdekelne a „zimmerim” nyaralás, azok számára megírjuk címüket, telefonjukat: Kibbutz Hotel Chain Reservation Center: 009/3524-6161.

Címkék:1996-02

[popup][/popup]