,,Zavaró” közvélemény-kutatási eredmények

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Külpolitika

NEW YORK – Az American Jewish Committee legutóbbi adatai szerint Ausztria népességének jelentős része igen negatív érzelmeket táplál a zsidókkal szemben, és nem tanúsít megértést Izraellel szemben.

Az AJC Közép- és Kelet-Európában végzett felmérései közül ez az ötödik; az osztrákok többsége szerint a zsidók sok kárt okoztak a történelem során, és túl nagy a befolyásuk a világ eseményeire.

Bíztató jelenség, hogy a fiatal és művelt osztrákok sokkal nyíltabbak a zsidókkal, Izraellel és a holocausttal szemben, mint az idősebb és kevésbé iskolázott réteg.

– Ez összevág eddigi feltétételezéseinkkel – mondta David Harris, a szervezet elnökhelyettese. – A fiatalabb és iskolázottabb rétegek mindenütt pozitívabban viszonyulnak a zsidókhoz. Ez reményt keltő, bar a felmérés eredményei sok tekintetben aggasztóak.

Az országos felmérés szerint az osztrákok 35%-a úgy gondolja, ideje elfelejteni a holocaust emlékét. Ezzel 28% nem ért egyet.

A válaszolók 32%-a szerint a zsidók saját hasznukra aknázzák ki a holocaustot; ezt az állítást 36% el- utasítja.

56% szerint az osztrák kormánynak nem kellene üldöznie a náci háborús bűnösöket, míg 38% szerint igen. A válaszolók 28%-a szerint a zsidóknak túl nagy befolyásuk van Ausztriában.

Megdöbbentő, hogy 20% szeretné, ha a befolyásos pozíciókban ellenőrizni és korlátozni lehetne a zsidók számarányát, 19% szerint pedig jobb lenne Ausztriának, ha egyáltalán nem lennének benne zsidók.

37%-os többség teljes mértékben vagy részben egyetértett azzal, hogy a zsidók csakúgy, mint a múltban, most is túl nagy befolyással vannak a világ eseményeire, 35% tagadta ezt vagy csak részben értett vele egyet, 28% pedig azt mondta, nem tudja.

Az osztrákok véleménye egyenletesen oszlik meg arról is, hogy Izrael most alapvetően úgy bánik-e a palesztinokkal, ahogy egykor a németek bántak a zsidókkal; a válasz- adók 43%-a szerint igen, 46% szerint nem.

A Közel-Kelettel kapcsolatban is megoszlik az osztrákok véleménye. 11% szimpatizál Izraellel, 9% az arab országokkal, 13% pedig a palesztinokkal.

A válaszadók 25%-a szerint a cionizmus rasszizmus, 40% nem tudja, 35% pedig nem ért ezzel egyet.

A közvélemény-kutatást az osztrák Gallup Intézet készítette június 24. és augusztus 21. között. A 2000 válaszoló véleménye a zsidókról, Izraelről és a holocaustról csoportok szerint oszlott meg.

Például a fiatal és az idősebb osztrákok véleményének különbségét mutatja az, hogy míg az 50 évnél idősebb válaszadóknak épp a fele gondolja, hogy a zsidók sok kárt okoztak a történelem során, addig a 30 év alattiak közül csak 30%.

Az 50 év fölöttiek 33%-a szerint a zsidók felelősek Jézus meggyilkolásáért, míg a 30 év alattiak közül csak 12% vélekedik így.

A felmérésből az is kiderült, hogy összefüggés van a templomba járás gyakorisága és a zsidókhoz, Izraelhez és a holocausthoz való viszonyulás között. A válaszadók körében a templomba járás gyakorisága és a zsidókkal szemben negatív érzelmek között egyenes arányosság van.

Aggasztó, hogy a legalább hetente egyszer templomba járók 40%-a szerint a zsidók felelősséggel tartoznak Jézus meggyilkolásáért, míg a nem templomjáróknak csak 16%-a gondolja ezt; a templomjárók 58%-a szerint ideje elfelejteni a holocaustot.

Forward, 1991. október 25.

Fordította Szabó Veronika

Lesz-e kárpótlási konferencia?

A Népszabadságban megjelent tudósítás arról informálta olvasóit, hogy tavasz elején Budapesten nem- zetközi értekezletet tart a Zsidó Vi- lágkongresszus neves jogászok, szak- emberek, történészek részvételével – a kárpótlásról. Szerkesztőségünk utá- najárt a hírnek. Illetékes forrásból úgy értesültünk, hogy Jeruzsálem- ben tartja soron következő elnökségi ülését a ZSVK, és ott születik végle- ges döntés e kérdésben. Amint meg- felelő és megbízható információhoz jutunk, nyomban közöljük olvasó- inkkal.

Hatékony módszerek…

Március 7-8-án a budai Alba Hotel ad otthont a Hatékony módszerek az anti- szemitizmus elleni fellépés és annak meg- előzése terén című nemzetközi konferen- ciának, melyet a B‘nai B’rith magyarof׳ szági tagozata szervez. A törvénykezés szerepe, a hatékony politikai kapcsolat- építés, a ״public relations”, a zsidó szervezetek együttműködése leszná többek között a szeminárium gondolati csomópontjai. Az előadók között szere- pel Dan Mariaschin, a B’nai B’rith kül- ügyi vezetője, Lutz Ehrlich, a szervezet európai igazgatója és Stephen Roth, az Európai Cionista Szövetség elnöke.

A szemináriumról következő szá- munkban részletesen beszámolunk.

Címkék:1992-03

[popup][/popup]