Vita egy pár bajról

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

Ez év júniusi számunkban „Egy pár baj” címmel a rabbikaron belül zajló vitákról közöltünk cikket. Írásunkra annak egyik érintettje, Raj Tamás az Új Élet hasábjain válaszolt, mert – mint hozzánk írott levelében tájékoztatott – a szeptemberi számunkban felkínált válaszlehetőséget túl későinek tartot­ta. Az Új Élet következő számában je­lent meg munkatársunk, Gadó János válasza. Raj Tamás viszontválaszával, az azt követő számban pedig Schweitzer József hozzászólását és Raj Tamás reakcióját olvashatták az érdeklődők. Örülünk, hogy vitaindító írásunkkal hozzájárulhattunk laptársunk érdeke­sebbé tételéhez. Még jobban örültünk volna, ha a rabbikar jelesei a sajtószo­kásoknak megfelelően ott fejtik ki ál­láspontjukat, ahol a hozzájuk intézett kérdések megfogalmazódtak.

Az Új Élet nem közölte

Szerkesztőségünk az alábbi helyreigazítást juttatta el az Új Élet szerkesz­tőségéhez, amely azonban annak nem kívánt helyt adni.

Tisztelt Szerkesztőség!

Kérjük az alábbiak szíves közlését a Polgári törvénykönyv vonatkozó sza­bályai szerint.

Az Új Élet július 1-jei számának Egy pár baj(keverő) című írása bevezetője­ként Kardos Péter a Szombat kapcsán a következőket írta: „Merthogy mi (ti. az Új Élet) korrektek vagyunk. Nem úgy, mint az ominózus társlap szer­kesztősége, amely pl. a személyem elleni rágalmakat, igaztalan vádakat úgy közölte, hogy az én véleményemre nem is volt kíváncsi.”

Mindaddig, amíg az Új Élet főszer­kesztője állításait tényekkel nem tá­masztja alá, fenti sorait kell rágalom­nak, igaztalan vádnak tekintenünk.

A Szombat szerkesztősége

Címkék:1996-09

[popup][/popup]