Viszontválasz Simonyi Péternek

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Viszontválasz Simonyi Péternek

A Mazsike vezetősége úgy vélte, az a kor­rekt eljárás, ha Simonyi Péternek válaszle­hetőséget adunk. Nos, Simonyi Péter vála­sza jellemző írójára.

Néhány észrevétel:

– Az Elnökség nem „vádolt”, hiszen nem bíróság. Csupán tényeket közölt.

– Magyarországon nincs egyetlen olyan társadalmi szervezet sem, amelyet „költ­ségvetési intézményként” kezelnének, ez nonszensz.

– Az elnökség teljes tevékenységét társa­dalmi munkában – ellenszolgáltatás nélkül végezte, míg Simonyi Péter nettó 70 ezer Ft jövedelemmel rendelkezett.

– Volt és van titkárnő, számítógép, fax, sőt takarítónő is, nem beszélve a zárható szekrényről, amely Simonyi Péter „felada­tai” közé tartozott.

– Nem az alsó helyiség rendbehozatalá­val volt gond – amely elnökségi döntés -, hanem azzal, hogy Simonyi Péter másfélmil­lió forinttal túllépte a megszavazott keretet, s indokai és elszámolása zavarosak voltak

– Ami az „elviselhetetlen légkört” illeti, ezt pont Simonyi Péter teremtette állandó jellegű – elsősorban anyagi természetű – vi­táival, követeléseivel.

S végül, ami a végső elszámolást illeti, Simonyi Péter valóban kérte a 48 órán be­lüli átadást, de a számlák áttekintése, a Si­monyi Péter követeléseinek korrekt tisztá­zása, s csupán az 1997-es év tíz hónapjá­nak lezárása több mint egy hónapot vett igénybe.

A Mazsike Elnöksége

Címkék:1998-02

[popup][/popup]