Vége a bizonytalanságnak

Írta: Vámos Tibor - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

Tavasszal megkezdődhet a Javne iskola új épületének alapozása

Hozzáértő és lelkes pedagógusok kezdeményezték a Magyar Zsidó Kulturális Egyesületben, elsőként Várhegyi György. Értékes gyerekek tódultak a Javne iskolába, akiknek szülei hasonlóan gondolkodtak a nevelés céljairól. A megvalósításhoz szponzorként ״megszerezték” Ronald S. Lauder urat, aki a fővárosi önkormányzat előtt kijelentette; ha kap egy ingyen telket, arra új iskolát épít. Majd egy éve a kivitelezés rendelkezésére áll a Budakeszi úton egy nagyszerű ingatlan, de egyetlen kapavágás se történt, ugyanakkor a Lauder Alapítvány folyósítja az igen tekintélyes évi 350 ezer dolláros támogatást.

Néhány hónappal ezelőtt Lauder úr egy előzetes ajánlatot tett a Hitközségnek: ha az állam visszaadja a volt zsidó gimnázium épületét, amelyben jelenleg a Radnóti Miklós gimnázium működik, akkor annak felújítására ad 3 millió dollárt, és ott, a közös épületben lesz a Hitközség Anna Frank Gimnáziuma és a Javne.

Ez a megoldás a következőkért bajos:

A mi építészeti szakembereink szerint a 3 millió dollár kevés az épület tisztességes rendbehozatalára. Megkezdődhet ugyan benne a tanítás, de utána rövidesen komoly kiadásokat igényel.

A megosztás lehetetlenné teszi mind a két iskola fejlesztési, pedagógiai terveit. Az elhelyezés szűkössége miatt állandósulna a Hitközséggel a veszekedés. Kénytelen vagyok ezt a kifejezést használni, mert képviselőivel egy elszomorító találkozásunk volt, még ma, hetek után sem ocsúdtam fel abból a döbbenetből, amelyet egyesek stílusa okozott. Az a hangnem méltatlan a vallásos zsidók szövetségéhez és hozzánk, a tárgyalópartnerekhez is. Ami pedig a tárgyalások tartalmát illeti: irreális, hogy csak az épület felét kapjuk meg!

Nem adnak igazi biztosítékot ottani helyzetünkre, például az egész komplexum a Hitközség tulajdonában marad. Feltételeik kemények, ígéreteik, megfogalmazásaik megfoghatatlanok!

A szülők között megindult egy tiltakozás és egy választ váró mozgás. Egyes hitközségi megnyilvánulások ellenére mi nem viselkedhetünk agresszíven, és nem járulhatunk hozzá a Radnóti Miklós Gimnázium, az egyik legjobb tanintézet felszámolásához hivatkozási alapként. Több szülő közölte velem, hogy ha nem rendeződik a helyzet, gyermeke és a maga nagy bánatára kénytelen lesz iskolát változtatni. Pedagógusok is bejelentették, ha az új elhelyezés a Radnóti tönkretevésével történik, akkor távoznak.

Magam is állandó válságban vagyok az iskolával kapcsolatban. Felmerült bennem, hogy kilépek a kuratóriumból, de tudom a kötelességem a gyerekek, a pedagógusok s a kuratórium többi tagja iránt.

A későbbiekre nézve fontos lehet, hogy a közeljövőben Albert Reichmann, a Wesselényi utcai ortodox iskola egyik alapító szponzora kezdeményezése nyomán New York-ban tanácskoznak azok, akik érdekeltek Magyarországon valamilyen zsidó oktatási, kulturális intézmény fenntartásában. A találkozón részt vesz Soros György is.

*

Október 13-án a fentieket Vámos professzor a következőkkel egészítette ki: Ma találkoztam Marjorie Federbush asszonnyal, a Lauder Alapítvány magyarországi ügyeinek felelősével, aki kijelentette, az elmúlt hónapokban felmerült a lehetőség, hogy az Abonyi utcai társbérlet helyett megkezdődhet az önálló iskola építése!

Bán György:

Ronald S. Lauder úr gesztusa az összeg nagyságára vonatkozóan a zsidó célra biztosított adományok közül eddig egyedülálló Magyarországon. A más forrásból nem pótolható, a Javne iskola működését biztosító évi 350 ezer dollár mellett határozta el, hogy az áldatlannak mondott jelenlegi helyzeten segíteni próbál, finanszírozza egy új iskola felépítését. E felajánlás hatására a fővárosi önkormányzat egy telket bocsátott rendelkezésünkre.

Időközben a volt egyházi ingatlanokról megszületett törvény alapján lehetőség nyílt arra, hogy a Hitközség visszakapja korábbi gimnáziumának épületét. Ez új helyzetet teremtett, hiszen az abban jelenleg működő Radnóti Gimnáziumba 1100 diák jár, míg én úgy tudom az Anna Franknak 150-180 tanulója van (200 – V. E.) Köztudott, hogy a Radnóti visszaigénylése milyen ellenérzést váltott ki. A Radnóti „kilakoltatása” miatti rosszallást fokozná, s valós támadásnak tennénk ki magunkat, ha az épületben 800-900 hely üresen kongana. Ez adta az ötletet, hogy valamennyi fél érdekét szolgálva, egy edukációs központot teremtsünk meg ott. Félre kell tenni minden vélt vagy valós sérelmet, hiúsági presztízst, hogy a legméltóbb helyen tanuljanak a gyerekek.

E gondolatmenetben találkoztunk a Hitközség vezetőivel. Az Abonyi utcában biztosított helyek ellenében Lauder úr felajánlott 3 millió dollárt a felújításra, a tanítás jó feltételeinek megteremtésére. E javaslatát írásban is megismételte, amire október 7-én kapott választ. A levélben a Hitközség vezetői köszönettel veszik az ajánlatot, azonban közük, hogy a tantermek számáról, az átengedni kért épületrész nagyságáról további tárgyalásokat kívánnak folytatni. Kiérződik soraikból, hogy kezdeményezésünket üzleti ajánlat- ként kezelik. Szó van a levélben arról, hogy a helyiségeket ingyen adják bérbe – miután a 3 millió dollárt megkapták. Nekem ez a megközelítés egyáltalán nem tetszik, egy zsidó iskola gazdája ne üzleti kapcsolatot teremtsen egy másik zsidó iskola fenntartójával!

Tudom, hogy az Abonyi utcai közös elhelyezésnek számos ellenzője akadt, s azt is mondják, hogy nem fogunk elférni, mert az Anna Frank 12-13 osztályossá fejlődik. Erre a következő a válaszom: Magyarország százezres zsidóságában sajnos kevés a gyermekáldás, s nem is mindenki akarja gyerekét zsidó oktatási intézménybe járatni. A három tanintézet 1000-1100-as létszáma várhatóan nem emelkedik tovább. Hogy az Abonyi utcában a „vallásosba” vagy a „kevésbé vallásosba” iratkozik egy gyerek, az sem a befogadóképességet, sem az összlétszámot nem befolyásolja. Ne versengjünk!

Visszakanyarodnék a Budakeszi úti tervekre. A költségek rendkívül magasak. Lauder urat világszerte úgy ismerik, mint az egyik leggazdagabb család tagját, ez azonban nem azt jelenti, hogy ennek az iskolának a finanszírozása számára nem jelent gondot. Neki is fel kell mérnie annak pénzügyi kihatásait. Változatlanul vállalja a Budakeszi úti beruházást, de több lépcsőben! Elsőként egy olyan épület készülhet el, ahová a nagy bérleti díjjal terhelt Tárogató úti részleget lehetne vinni és a Lendvay utcaiakat. Számításba kell venni a Lendvay utcai épületet, ami időközben az Alapítvány tulajdonába került. Az ennek eladásából származó pénzt is igénybe kell majd venni az építkezés költségeire. A Radnóti rendbehozatalára felajánlott 3 millió dollár és a Lendvay utca értékesítéséből kapható összeg hozzávetőlegesen 400 millió forint.

Ronald S. Lauder legutóbbi találkozásán Pálos Miklós államtitkárral ígéretet kapott arra. hogy szeptemberben a kormány dönt a Radnóti elhelyezéséről. Most, október második hetében ilyenről még nem értesültünk.

Várai Emil

Címkék:1993-11

[popup][/popup]