Van egy előnyünk-elsők vagyunk

Írta: Cs. M. - Rovat: Archívum

Van egy előnyünk: elsők vagyunk”

Dr. Radó Ákos a legnagyobb izraeli pénzintézet, a Bank Hapoalim magyarországi képviselője. Az intézmény külföldi képviselői közt ő az első, aki nem izraeli származású. Pályá­ját villamosmérnökként kezdte, majd a Közgazdaságtudo­mányi Egyetemet végezte el, doktori címét számítógép-tudo­mányokból szerezte. Az elmúlt huszonöt évben pénzügyi te­rületen, ebből több mint tizenhárom évig a Magyar Nemze­ti Bankban dolgozott. Nős, egy huszonöt éves fiú édesapja.

 • Mondana néhány szót a bank történetéről, illetve ar­ról, hogy mennyire tőkeerős hazai és nemzetközi viszony­latban?

 • A Bank Hapoalim I92l-ben alakult Palesztinában. A Hisztadrut sokáig jelentős szerepet játszott a bank életében, ma tőzs­dén jegyzett cég. A bankcsoport 60 milliárd dolláros mérlegfő­összege megegyezik a magyar bankrendszerével. Néhány évti­zede világossá vált, hogy az ország mérete gátolja a növeke­dést. Svájcban bankot alapítottak, néhány éve megvásároltak egy amerikai bankot, és Londonban működik a Poalim Asset Management befektetési alapkezelő és tanácsadó cégük. Kép­viseleti irodáik vannak Párizsban, Frankfurtban, Észak- és Dél-Amerikában, Ausztráliában, és 2004 februárja óta Budapesten is. A képviseleti munka a priváté banking területére szorítko­zik. Legnagyobbrészt a svájci Bank Hapoalim Switzerland te­vékenységét segítjük, amely a külföldi tulajdonban lévő száz­hatvan svájci bank között tavaly a huszonhatodik volt.

 • Miért csak most jelentek meg Közép-Európában? Máshol is megtalálhatók a térségben?

 • Jelenleg csak Magyarországon. Az elmúlt másfél évtized­ben kialakult egy olyan réteg, amely igényli a szolgáltatásainkat. Előbb-utóbb vélhetően a környező államok is sorra kerülnek.

 • Szerepet játszhatott a választásban, hogy itt él az egyik legnagyobb európai zsidó közösség?

Az ügyfélkörben meghatározó a világban élő zsidóság, így minden bizonnyal nagy súllyal esett latba.

 • Az izraeli tőke beáramlását, de főként az ingatlanvá­sárlásokat néhányan politikai kérdéssé teszik. Tapasztal­tak valamiféle bizalmatlanságot?

 • Semmi ilyet nem tapasztaltam. Számítunk a hazai zsidó­ságra, de bankunk bárki számára nyitva áll. Nem kell összeke­verni a zsidóságot és Izraelt. Aki kedveli a svájci bankrendszer megbízhatóságát, hozzánk fog fordulni.

 • Milyen pluszt tudnak nyújtani a hosszú távú befekteté­sekben érdekelteknek?

 • Amikor ezt kérdezik tőlem, elsősorban Svájcot szoktam említeni. Sok évszázados tapasztalattal rendelkező ország, amihez hozzátenném az izraeli bankárok szakértelmét. Eltérő­en a nagy svájci bankoktól, mi alacsonyabb értéktől indítunk befektetéseket. A svájci bankrendszer legnagyobb erénye, hogy a legális keretek közt megőrzi a titkosságot. Svájci ban­kunk hatékony szervezeti felépítése igen gyors döntésekre ad lehetőséget, és az ügyfelek befektetéseinek fedezete mellett igen kedvező feltételű hiteleket nyújtunk.

 • Képviselet lévén nem hirdethetnek. Mennyiben nehezí­ti ez meg a munkájukat?

 • Ez nem akadály, mert a priváté banking bizalmi üzletág, nem hirdetések útján érjük el a potenciális ügyfeleket. Remé­nyeim szerint elégedett ügyfeleink egymásnak fogják ajánlani a Hapoalim szolgáltatásait.

 • Külföldi képviseleteik felveszik a kapcsolatot a helyi zsidóság szervezeteivel. Kívánják-e támogatni a zsidó ren­dezvényeket?

 • Természetesen ezt már megtettük. Jómagam nagyon sok zsidó szervezetet felkerestem. Nem közvetlen üzletet akarunk szerezni, csupán kapcsolatokat építünk. Megpróbálunk segíteni bizonyos rendezvényeket, többek között a Zsidó Nyári Feszti­vált. Feladatomnak tekintem, hogy gyűjtsem az ilyen igényeket, de a bank döntése, hogy ezek közül melyiket érdemesíti támo­gatásra. Később nyilván más célok is számításba jönnek majd.

Cs. M.

Címkék:2004-09

[popup][/popup]