Valóságtisztelet, mértéktartás és szerénység

Írta: Schmelzer Hermann Imre - Rovat: Archívum

Valóságtisztelet, mértéktartás és szerénység Jacob Katz 1904-1998

A Veszprém megyei Magyargencsen született a jeruzsálemi Héber Egyetem nyu­galmazott tanára, aki ez év májusában hunyt el Jeruzsálemben. Jacob Katz pro­fesszor könyvei és tudományos publikációi révén egyetemes értékű jelenség. A szellemi talaj, amelyből messzire ágazó gyökérzetével táplálkozik a kutatási és művelődési tér, amelybe hatása kisugárzik, jóval több egy országénál. Roppant rabbinikus-haláchikus ismereteit magyarországi jesivákon alapozza meg, majd a majnai Frankfurtban folytatja tanulmányait, és párhuzamosan az ottani egyete­men képezi magát. Doktori értekezésének tárgya – A németországi zsidóság asszimilációjának jelenségei – jelzi életművének első vázlatát.

Jacob Katz érdeklődésének és kutatásainak tengelyében az európai zsidóság kö­zépkori, majd újabbkori történeti és társadalomtörténeti stádiumainak szociológiai, vallás- és kultúrtörténeti elemzése áll. A korábban nem szisztematikusan kiaknázott rabbinikus forrásokat, elsősorban a responzum irodalmat a modem szociológia és történettudomány módszerével vizsgálja. Nagy és maradandó érdeme, hogy – első­ként e módszertani alapvetés birtokában – a szorosan vett adat-megállapításon túl összegező, a további kutatásra ösztönző művek sorozatát készítette el. Munkáiban a közép-európai zsidóság történetét az általános történelem és a szellemi áramlatok összefüggéseiben tárgyalja. Kutatásai köréhez szorosan kapcsolódnak a magyaror­szági zsidóság történetét analizáló dolgozatai. Feltárja a 19. század sugallta eszmék bevonulását a magyarországi zsidóság vallási és szellemi életébe, valamint az elle­nük fellépő heves ellentmondást és tiltakozást a hagyományhű ortodoxia részéről. Utolsó nagy könyve a magyarországi zsidóság vallási elkülönülésének nagy ívű törté­neti és eszmei tárgyalását nyújtja. Korábban olvasható volt a Kifelé a gettóból című könyve, amelyet a Komoróczy Géza professzor által szerkesztett sorozat, a Hungaria Judaica publikált. Kivételesen termékeny író volt Személyiségét – mint írásait – valóságtisztelet, mértéktartás és szerénység jellemezte. Emlékéből áldás fakad.

Címkék:1998-09

[popup][/popup]