Vállalom zsidóságomat

Írta: Dr. K. Gyuláné - Rovat: Archívum

Vállalom zsidóságomat

Köszönöm a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány jóvoltából hoz­zám eljuttatott Szombat folyóirat „név­jegykártya” sorait. Úgy érzem, hozzám is szólt, aki eddig semmiféle zsidó kö­zösséggel kapcsolatot nem tartottam. Ennek két oka volt. Keresztény férjem elfogadta zsidó voltomat, de ezt nem engedte tudatni környezetünkkel. Pár éve meghalt, s én azonnal közöltem ba­rátaimmal. A családon belül viszont mindig is ápoltam a zsidó tudatot, így lányom is így nőtt fel, és zsidónak tart­ja magát. Ennek következtében felekezeten kívüli, három gyermekével és férjével együtt. Hagy érdeklődéssel fog­juk olvasni folyóiratukat. A másik ok az Önök által is említett szorongás, amely­nek ellenére is vállalom zsidóságomat.

Kérem, küldjék el címemre az előfi­zetési csekket. Sajnos a kétezer forin­tos díjnál többet fizetni nem tudok, nyugdíjas és özvegy lévén. Közeledésü­ket, hívó szavukat még egyszer köszön­ve eredményes munkát kívánok.

Dr. K. Gyuláné

Győr

Címkék:1998-10

[popup][/popup]