Választotta MAZSIHISZ is

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

Többszöri hosszan tartó, lelkes, ütemes taps

A NYITÓ IMÁBAN Markovits Zsolt rabbi a többi kö­zött a következőkkel fordult a Világ Királyához: A mai nap fordulópont számunkra. Imádkozunk Hoz­zád és kérünk Téged, adjál nekünk jó gondolatot… A mi döntésünk ma négy évre meghatározza a magyarországi zsidóság életét…

Első teendőként – mert Budapesten újabb hitközségek alakultak és az Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség auto­nóm szervezetként működik a jövőben – a BZSH közgyűlési küldötteinek számát 50-ről 55-re emelték fel, míg a vidékiek száma változatlanul 30.

Röviddel a megválasztása után a jelölőbizottság ismer­tette, hogy a MAZSIHISZ elnökének ismételten dr. Feldmájer Péter kecskeméti ügyvédet, ügyvezető igazgatónak e tisztséget eddig ugyancsak betöltő Zoltai Gusztávot java­solta, elnökhelyetteseknek pedig Fixler Hermant, az Ortodox Hitközség elnökét, Streit Sándort, a Nagyfuvaros utcai körzet elnökét és dr. Weisz Györgyöt, a Debreceni Hitközség el­nökét. A MAZSIHISZ elöljárósági tagjaira tett jelölőbi­zottsági előterjesztést a jelenlévők kiegészítették, a budai körzetből Tordai Péter, dr. Olti Ferencet javasolta.

Dr. Olti megköszönve a jelölést a többi között a követ­kezőket mondotta: Én egy polgári értelmiségi vallásos réteg képviselője vagyok. Ennek képviseletére még nem érett meg az idő. Igen fontosnak tartom a felekezeten kívüli zsidó isko­laügy kérdését is. Elég sok hangos vitát váltottam ki ebben a témában is, mivel nagyon keményen kiálltam a zsidó oktatási intézmények mellett… Kevesebb lenne a konfliktus, ha nem szerepelnék a jelöltek között!

Szavaira számosán reagáltak, a többi között Fixler Her­man, Zoltai Gusztáv, Reinhold Sándor a kiskunhalasi és Wollák László, a veszprémi hitközség elnöke. Olti doktor érdemeit felemlítve kérték őt, hogy vállalja a jelölést, aki ezt végül elfogadta.

A szavazás eredményét – megválasztották az elnöki és az ügyvezető igazgatói posztra javasolt jelölteket – hosszan tartó, lelkes, ütemes taps köszöntötte, hasonlóan az elöl­járósági tagokat: Budai Bélát (Budapest), dr. Engländer Ti­bort (Cionista Szövetség), Friedmann Józsefnél (Budai Kör­zet), Freund Jenőt (Miskolc), Gervai Tamási (Debrecen), dr. Gráf Imrét (Szeged), Herczog Lászlót (Oithodox Hitközség), Heisler Andrást (Dohány utcai körzet), dr. Stark Andrást (Pécs), dr. Hollák Jenőt (Nagyfuvaros utcai körzet).

Dr. Feldmájer Péter Zoltai Gusztáv nevében is a többi között a következőkkel köszönte meg a közgyűlés bizalmát: … az a dolgunk, hogy ne a dicsőségért, ne a hatalomért, ne a pénzért tegyük, amit teszünk, hanem kizárólag a zsidóság érdekében…

Közfelkiáltással, hosszan tartó lelkes, ütemes tapssal erő­sítették meg dr. Schweitzer Józsefet országos főrabbi cí­mében, aki az ünneplésre a többi között a következőket mondotta: Az alapszabályban az országos főrabbiság in­tézménye nincs kodifikálva. Ez egy kitüntető cím, aminek birtokában – mint általában szokásos – sem jog, sem köte­lesség nincs rögzítve viselője számára… A megtiszteltetést hálásan köszönöm, de ezt én és bárki úgy tudja komolyan venni, és úgy tud bármit is tenni, ha ez kodifikáltatik!

Hosszan tartó, lelkes, ütemes tapssal választották meg dr. Kéri Lajost a MAZSIHISZ örökös díszelnökévé.

Schönberger András rabbi záró imája így szólt: Minden­ható Istenünk! Kérlek, hogy a megválasztott vezetőségnek adj bölcsességet és erőt, hogy a MAZSIHISZ munkáját jó belátással, bölcsességgel tudja végezni, hogy a magyar zsidó­ság épülhessen, újra elérhesse az ő fényét, ami volt a múlt­ban. S legyen megértés, egyetértés a zsidóság körében!

(Összeállítás a közgyűlés jegyzőkönyve alapján.)

Címkék:1995-05

[popup][/popup]