Válasz Frankfurtból

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Válasz Frankfurtból

Novemberi számunkban beszámoltunk a 250 márkás német kárpótlás körül buzgólkodó izraeli vállalkozó, Meir Spazierer tevékenységéről, aki 1000 márkás tiszte­letdíj fejében ugyanazokat a szolgáltatáso­kat nyújtja a jogosult túlélőknek, mint az üggyel hivatalból foglalkozó Claims Conference (CC) budapesti összekötő irodája, írásunkban beszámoltunk arról is, hogy a CC frankfurti központja, sajátos módon, utasította budapesti összekötő irodáját, hogy a kérelem benyújtásához szükséges kérdőívekből küldjön Spazierer úr cégé­nek is. Az ügyben megkerestük dr Karl Brozik urat, a CC frankfurti irodájának ve­zetőjét, aki az alábbi választ küldte:

Elegendő számú jelentkezési nyomtat­vány áll rendelkezésünkre, és magától ér­tetődik, hogy mind a mi érdekünket, mind a köz érdekeit az szolgálja, ha a ki­űzetésre potenciálisan jogosultak minél könnyebben hozzájutnak a kérdőívekhez a kitöltésükhöz szükséges információk­kal együtt… fia ügyvédek helyesnek tart­ják, hogy a polgárok jogait védjék akkor kezdjük a németországi helyzettel, ti. hogy ez itt teljesen jogszerű. Noha bizo­nyítékunk nincsen, feltételezzük , hogy Magyarországon is hasonló a helyzet, ti. hogy a kérdőívek megtagadása egy ügyvé­di irodától, konfliktust okozhatna az ügy­védi kamarával. (Spazierer úr magyaror­szági irodája, a Bíró Consulting Kft. nem ügyvédi iroda, hanem gazdasági tanácsadó cég – a szerk.) Spazierer úr – avagy kollé­gáisemmiféle előjoggal nem, rendel­keznek. A jelentkezők pénzének kímélé­se érdekében mindenütt hangsúlyoztuk, hogy a jelentkezők összekötő irodánkban díjmentesen megkapnak minden segítsé­get Ez változatlanul így van. Ahhoz azon­ban nincs jogunk, hogy a kérelmezőket megakadályozzuk abban, hogy ügyvédi segítséget vegyenek igénybe, mint ahogy ügyvédeket sem akadályozhatunk meg munkájuk végzésében. Miután kérdésük külön Meir Spazierer úrra vonatkozott, még egyszer hangsúlyozzuk, hogy neki semmiféle előjoga nincs, és nem kapcso­lódik intézményesen a Claims Conference-hez vagy annak budapesti irodájához.

Címkék:1998-12

[popup][/popup]