Vagyok, aki vagyok

Írta: Gergely István - Rovat: Archívum

Vagyok, aki vagyok

Vagyok, aki vagyok” – mondta Kövér László „programbeszédében” a Fidesz kongresszusán. Nem akartam hinni a fü­lemnek. „VAGYOK, AKI VAGYOK” – ezek Is­ten szavai. Amikor Isten megjelenik Mó­zesnek Hóreb hegyénél az égő csipkebo­korban, s elhívja őt, hogy teljesítse külde­tését: szabadítsa ki a zsidó népet az egyip­tomi szolgaságból, Mózes ezt kérdezi: „Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem tihozzátok: ha azt mondják nékem: Mi a neve? Mit mondjak nékik?” Isten így válaszol: „Vagyok, aki vagyok”. Ezek tehát a Biblia szerint nem is csak egyszerűen is­ten szavai, de Isten (egyik) neve.

Elolvasva Kövér László beszédét ügy tű­nik, mintha nem véletlen egybeesésről len­ne szó. Nem ez az egyetlen utalás ugyanis a Bibliára, nem ez az egyetlen mondat, ami azt sugallja, mintha aki mondta, Isten helyébe képzelné magát. Ezt az érzést keltik az olyan megállapítások, mint hogy „nagy tettet haj­tott végre”, mármint a Fidesz akárcsak Isten a zsidók Egyiptomból való kiszabadításával – hogy „szövetséget” ajánl Kövér az ország­nak, a nemzetnek, akárcsak Isten Noénak, Ábrahámnak, majd a zsidó népnek, hogy „csak nekik van érvényes mondanivalójuk”, hogy ő „kiszámítható barát” illetve szövetsé­ges, hogy „ellenfelei, ellenségei(!)” tudhat­ják, mire számíthatnak tőle, hogy csak an­nak van Jövője” aki őt, őket választja, és még tucatjával lehetne sorolni a bibliai ana­lógiákat. De ezt az érzést kelti az olvasóban a beszéd (több helyének) kinyilatkoztató jel­lege, s az az alap mondanivalója is, hogy Kö­vér, illetve a Fidesz vezetésével valami Kánaán-szerű jólétbe érkezik majd a nép, feltéve persze, hogy elfogadja ezt a „szövetséget”.

Persze lehet, hogy Kövér László nem tudja, hogy Isten szavait vette a szájára – nem kötelező ismerni a Bibliát, csak illik. Lehet, hogy éppen a Bibliából olvasta ki ezeket a szavakat, csak nem olvasta to­vább a szöveget, és nem jutott el a néhány fejezettel később található parancsolatig: „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd” nem kötelező alaposan olvasni, csak illik. Az is lehet, hogy érti Kövér e sza­vak jelentését, éppen ezért, illetve ennek ellenére mondja: nem kötelező figyelem­mel lenni mások vallási érzéseire, nem kö­telező kerülni a blaszfémiát, csak illik.

Mindenesetre ezek tükrében mintha ki­csit más lenne az értelme a Kövér-beszéd másik elhíresült mondatának is: „Ez nem az a liberális párt, amelyikben azért nem választanak meg valakit elnöknek, mert a szülei kommunista zsidók.”

Gergely István

Címkék:2000-03

[popup][/popup]