Újvidék, 1942 január

Írta: (ró-) - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

Hetedik hónapja tartott Ma­gyarország számára a náci szö­vetségben vívott II. világháború. A hadijelentések a győzelmeket harsogták, de egyre több család­hoz érkezett a hír a fronton lévő gyermek, férj haláláról. Ukrajnai munkaszolgálatra hurcoltakat gyászoltak zsidó otthonokban is, ennek ellenére a hatalom kegyé­ben bízó zsidó szervezetekben és lapjaikban inkább beszéltek a kö­zelgő purimi bálokról, mint a ha­lottakról vagy a németek meg­szállta országokból hozzánk me­nekültek segélyezéséről.

A szilárd „jogállamban”, egy példamutatóan fegyelmezett hadseregben, egy hadtest pa­rancsnoka tömeggyilkosságra adott parancsot. Történt ez a tria­noni békével Magyarországtól el­csatolt, majd 1941-ben visszake­rült Bácskában és Bánátban, az úgynevezett Délvidéken, ahol húszezer zsidó élt. A bevonulást követő hónapokban a helyi kato­nai és rendőri vezetők többször tévesztették meg a közvéleményt partizán és csetnik ellenállással, holott az csak a németek meg­szállta területeken kezdődött el. Ezeket az ürügyeket felhasználva Csurog községben több ezer szerbbel 100 zsidót öltek meg, Titelen pedig a 36 zsidóból 1 ma­radt életben.

1942. január 22-én jött el a vég Újvidéken. Ott már nem „véletle­nül” keverték a fegyveres szerbek közé a zsidókat. Azokat, akiknek hitközsége a Jugoszlávi­ához tartozás idején is magyar nyelvű volt, akik nemzetiszínű zászlókkal, éljenzéssel fogadták a bevonuló honvédeket. Nem nézhették orvlövészeknek az ag­gokat, nőket, kisgyermekeket, miközben a Duna-partra zavarták és órákon át lőtték őket a folyóba. Újvidéken 879 ember lett a népirtás áldozata.

1942-ben Újvidéken kívül a nagyobb közösségekben meg­tartották a purimi bált, legalább éjfélig tartott a zene és tánc, s énekeltek is: Szép vagy, gyönyörű vagy Magyaroroszág, meg azt, hogy Horthy Miklós katonája va­gyok, legszebb katonája…

(ró-)

Címkék:1992-01

[popup][/popup]