UJS-hírek

Írta: -ó -s - Rovat: Archívum

A Zsidó Fiatalok Magyarországi Egyesü­lete (Zs. F. M. E.), közismertebb nevén a U. J. S. szervezte meg több zsidó szerve­zet közös chanukkabálját december 20-án, a Liget Kongresszusi Központban. En­nek kapcsán kérdeztük Répás Pétert és Vizsolyi Györgyöt, a szervezet vezetőit, a U. J. S. elmúlt időszakáról és jövőjéről. Kérdésünkre elmondták, hogy a tagok szá­ma, akik havonta kapják a programot, meghaladja az ezer főt, tagsági kártyával is több mint háromszázan rendelkeznek, no­ha ezeket csak az elmúlt év tavasza óta kapják az aktív tagok.

A szervezet Budapesten kívül három vi­déki városban, Pécsett, Szegeden és Deb­recenben is működik, ahol hetente vagy kéthetente gyűlik össze tíz-húsz helyi fia­tal, illetve a városban tanuló zsidó egye­temista. Pesten, a Garay utcai péntek esti összejöveteleken tavasszal többek között Fodor Gáborral és Deutsch Tamással, ős­szel pedig Réz Andrással és Pető Ivánnal beszélgethettek telt ház mellett az érdeklő­dők. De a többi péntek estén is meghalad­ja a klub látogatottsága az 50-60 főt. No­vemberben a tagszervezetek vezetői egy háromnapos vezetőképző tréningen vet­tek részt, hogy a jövőbeli programokat még hatékonyabban tudják szervezni.

Megalakult a U. J. S. Maimonides köre, amelynek keretében péntek délutánonként a Bálint-házban előadásokat tartanak egye­temisták egymásnak és minden érdeklődő­nek a zsidó kultúra, a vallás, a történelem és az irodalom minden területéről. A szer­vezet lapja, a Córesz egyelőre az Erec utol­só két oldalán jelenik meg, havonta egy­szer. A pesti és a pécsi U. J. S. egyaránt ren­delkezik saját home-page-dzsel, és műkö­dik a #coresz lRC-csatoma, valamint két le­velezési lista: a [email protected] kötetlen viták színhelye, míg a [email protected] tájékoztató jellegű információk és programajánlatok eljuttatá­sának leggyorsabb módja.

Az áprilisi konferencia (Szombat 1997. májusi számában) és az augusztus végi hagyományőrző szarvasi tábor után, ha­sonló programokat terveznek 1998-ban is. Az új évben ugyanakkor újabb típusú rendezvényekkel kívánják szélesíteni te­vékenységeik körét: az egyetemeken ma­gukon is szeretnének megjelenni, hogy ott újabb zsidó fiatalokat vonjanak be kö­zösségükbe – tudtuk meg Répás Pétertől és Vizsolyi Györgytől.

Címkék:1998-01

[popup][/popup]