Újra magyar alelnök az Antifasiszta Világszövetségben

Írta: Szombat - Rovat: Archívum

Forrás: MTI-OS

2007. október 21. Titkos szavazással egyhangúlag ismét alelnökévé választotta a FIR (Ellenállók Nemzetközi Szövetsége – Antifasiszta Világszövetség) Hanti Vilmost a MEASZ elnökét.

   
 

Hanti Vilmos

 

2007. október 19-20-án tartotta XIV. kongresszusát – Együtt Békéért, Harc az Újfasizmus Ellen mottóval – Athénban az Ellenállók Nemzetközi Szövetsége – Antifasiszta Világszövetség (FIR). A rendezvényen 17 ország szervezeteinek küldöttei vettek részt.

Magyarországot a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) képviselte. A kongresszus újjáválasztotta a második ciklusra is a belgiumi veterán elnököt, a magyarországi alelnököt Hanti Vilmos személyében, a németországi főtitkárt, s kiegészítette az időközben megüresedett másik alelnöki posztot az oroszországi veterán szervezet elnökével. 

A kongresszus határozatai közé emelte Hanti Vilmos felszólalásának javaslatait, amelyet a FIR a 2006-os Európa Parlamenti konferencián az egyesült baloldal (GUE/NGL) csoportjával, majd a 2007-es konferencián a szocialista csoporttal megfogalmazottakra épül: A kongresszus megkülönbözetett figyelmet fordított az európai újfasizmus fel-felbukkanó megnyilvánulási formáira. Mi az oka annak, hogy az emberek egyre növekvő számban bedőlnek az egyszer már a történelem szemétdombjára kerültnek hitt fasiszta eszmerendszer propagandájának? 

Az Európai Unió új tagországai nem csak történelmükben hordoznak olyan sérelmeket, amelyek teret adhatnak a fasizmus bűnös eszméjének. A gazdasági átalakulással járó, az elviselhetőbbnél nagyobb szociális differenciálódás, az egyes társadalmi rétegek elszegényedése mind-mind az okok között szerepel.

Ezzel egyidejűleg a demokratikus politika nem veti ki magából az újfasiszta kezdeményezéseket, nem határolódik el markánsan attól. Nem tesz hatékony jogi lépéseket a Párizsi Békeszerződésnek megfelelően a fasiszta propaganda beszüntetésére.  Nem teremt a fiatalok számára olyan kellő nevelési színteret, ahol mintegy érzékelhető alternatívaként a demokratikus eljárások elméleti megismerése és gyakorlati alkalmazásuk a fiatalok világnézetére érzékelhető hatással lennének. Nem szerveződik érdemi társadalmi ellenállás a fasisztoid megnyilvánulások elítélésére, illetve a demokratikus eljárásmódok széleskörű támogatására: E közben a történelmi tradíciók során jelentős befolyással bíró keresztény-keresztyén egyházak néhány képviselője, az egyházi iskolák egy része a hívők világnézeti sokszínűségének képviselete helyett több alkalommal tevékenységük során a szélsőjobb mellé állnak.

Mindezek miatt sürgető a demokratikus parlamenti – kormányzati erők mozgósítása: dolgozzanak ki a nemzeti kormányok a civilszervezetekkel, az egyházakkal, a szakszervezetekkel, minden demokratikus erővel olyan, az anyagi háttereket is biztosító antifasiszta programokat, amelyek érdemben kezelik ezeket a problémákat. Ehhez nyerjék meg a demokratikus sajtót szövetségesnek, s minden olyan erőt, amely a demokráciát, a társadalmi pluralizmust vallja értéknek.

Civil Fórum

[popup][/popup]