Új vallásos zsidó szervezet alakult Budapesten

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Új vallásos zsidó szervezet alakult Budapesten

A Mizrachi (vallásos-cionista) mozgalom célkitűzéseit meg­valósítandó, új vallásos szervezet alakult meg a budapesti Desewffy utcai zsinagógában. Az Or Hadash (Új Fény) Ala­pítvány kuratóriuma 2001. november 22-i ülésén úgy dön­tött, hogy „támogatja” a „Budapest VI. kerület Desewffy ut­ca 23. szám alatti Bikur Cholim templomban működését megkezdő vallásos oktatási és nevelési programot, vala­mint egy vallásos kulturális centrum létrehozását” és „rendszeres vallási oktatást” biztosít „ifjúsági és felnőtt szinten egyaránt”. Herczog László elnök elmondta, hogy alap- és emeltebb szintű vallási oktatás mellett héber nyel­vet, valamint magyarországi zsidó történelmet is kívánnak oktatni. Elmondta azt is, hogy rendkívül fontosnak tartja az előimádkozók és a Tóra-olvasók képzését is, mivel nélkü­lük nem képzelhető el a normális vallásos élet. Szintén ki­emelte a zsidóság egységének szükségességét, és azt, hogy a magyar ortodoxia visszataláljon saját gyökereihez. Az Or Hadash Alapítvány kuratóriumának tagjai még Haraszti Sándor, Helfer Tamás, Dr. Jung József és Nádel János.

Hogy az Alapítvány munkája mennyiben lesz fontos, és hány embert vonz majd, azt az idő fogja eldönteni, a zsi­nagóga klubhelyisége mindenesetre alkalmas egy ilyen ok­tatási központ befogadására, és az újjáéledt Bné Akiva val­lásos-cionista ifjúsági mozgalom is szép eredményekkel büszkélkedhet. Novemberben az egyik frontember, Róna Aser, családjával együtt alijázott, így nehéz lesz megte­remteni azt az állapotot, hogy a zsidóság szempontjából legképzettebb emberek ne hagyják el rögtön az országot.

Címkék:2002-01

[popup][/popup]