Töretlen egység – huszonhét éve – Beszámoló az ortodoxia éves közgyűléséről (jég)

Írta: jég - Rovat: Archívum

Március hó 14-én, Zájin Ádár (a hagyomány szerint Mózes születésének és halálának napja) ünnepének estéjén tartotta éves zárszámadó közgyűlését a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség.

Fixler Herman, a hitközség elnöke a sokéves hagyománynak megfelelően az e napon ünnepelt nagy zsidó vezető, Mose rabénu (Mózes tanítónk) méltatásával kezdte beszámolóját. A 84 éves elnök hangsúlyozta, hogy a zsidó nép nagy tanítója idős korában sem vált alkalmatlanná a vezető szerepre, nem akart meghalni, még tovább kívánta dicsőíteni az Örökkévalót. Ezután a Soáról szólt az elnök, visszatért minden esztendőben megismételt gondolatmenetéhez, mely szerint “történelmünk sötét napjai az összefogás hiányának köszönhetőek”. Eztán az antiszemitizmus elleni küzdelem fontosságáról beszélt és konkrét példaként említette a holocaust-tagadó irodalom terjedését. Megemlékezett az elmúlt esztendőben eltávozottakról, majd átadta a szót a főkönyvelőnek, aki ismertette a gazdálkodás néhány számadatát. (Lásd a keretes anyagot.) Írásos beszámolót – a hagyományok szerint – nem kaptak a jelenlévők.

A pénzügyi beszámolót követő elismerő felkiáltások után (“Skajah!”) az elnök – szintén sokéves szokás szerint – méltatta a felújított Alma utcai szeretetotthont, amely az ő elnökké választásakor, 27 évvel ezelőtt még félig romos, szinte lakhatatlan épület volt. Megköszönte dr. Israel Selának, a Joint budapesti elnökének ehhez nyújtott támogatását. Ezután felháborodásának adott hangot Fixler Herman, hogy huszonhét év óta először nem hívták meg őt a miniszterelnöki fogadásra, és illetékes kormánytisztviselők azt közölték vele, hogy mondandóját a Mazsihisz vezetőinek közvetítésével tudassa az állami szervekkel. “Ez személyem elleni durva támadás” – közölte az egybegyűltekkel az elnök, és emlékeztetett, hogy az ortodoxia csak az állami erőszak hatására egyesült 1950-ben a neológiával, de akkor is megőrizte önállóságát. Csak a teljes egyenjogúság és a különállás elvének tiszteletben tartásával lehetséges az együttműködés – jelentette ki. Ezután az ortodoxia által támogatott Amerikai Alapítványi Iskola és más intézmények nehéz anyagi helyzetét ecsetelte, kifogásolván a Mazsihisz által nyújtott csekély anyagi támogatást. Megemlítette, milyen sürgős lenne a romokban heverő mikve felújítása. (A mikvére a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány kuratóriuma 10 millió forintot szavazott meg – a szerk.)

A beszéd után – mely a hagyomány szerint öt perccel az imaidő előtt ért véget – egy külföldről hazatelepült hitközségi tag, a Visegrádi utcai templom régi híve szólalt fel, és felháborodott hangon kérte számon, hogy az elnök a legelemibb információkat sem osztja meg a közgyűléssel. “Hajlandó lenne az elnök úr megmutatni az elmúlt tíz év költségvetését?” – kérdezte. “Hajlandó lenne megmondani, hogy tulajdonképpen kik itt az adófizetők? Kikből áll a választmány? Kik itt a döntéshozók? De ne azt mondja, amit minden évben, hogy ‘Jöjjön be az irodámba!'” Követelésének alátámasztására Moskovits bemutatta a pesti ortodoxia 1934. évi közgyűlésére készült részletes pénzügyi beszámolót. “Ez itt senkit nem érdekel! Menjünk imádkozni, mert z’mán van!” – kiabált végig egy idős úr a hozzászólás alatt. Az elnök a kérdésekre nem válaszolt, hanem szavazásra tette föl a beszámolót. (Látta valaki a beszámolót? – kérdezte Moskovits. Ha korábban jött volna, hallhatta volna! – kiabált valaki válaszul.) A beszámolót és a következő évi pénzügyi tervet ellenszavazat nélkül elfogadta a közgyűlés. Fixler Herman ezután tíz fiatal nevét olvasta föl, akik elmondása szerint csatlakozni kívánnak az ortodox hitközséghez. A közgyűlés felvételüket minden különösebb procedúra (pl. bemutatkozás) nélkül megszavazta a szóváltást követő hangzavarban. A kritikus hozzászólást a többség közönyösen vagy csodálkozva hallgatta, néhányan bosszankodtak, többen pedig derültek. Az intermezzo fölött ezután a közgyűlés napirendre tért, a résztvevők átvonultak imádkozni, majd elfogyasztották a hagyományos Zájin Ádár-i halvacsorát.

(jég.)

Adatok a gazdálkodásról

termék éves forgalom millió forintban
marhahús 10.957
baromfi 3.3
tej 3.46
bor 2.643
pálinka 3.414
étolaj 6.21
pászka 1.562

A pálinka és az étolaj kivételével minden termék forgalmazása veszteséges – ismertette a főkönyvelő.

Egyéb adatok

– az Amerikai Alapítványi Iskola éves költségvetése 119 millió forint
– Alma utcai szeretetotthon éves költségvetése: 34 millió forint
– Kazinczy utcai templom felújítása 79 millió forint
– Mikve felújítása 1.1 millió forint

A Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség 1999 évi költségvetése a főkönyvelő szóbeli elmondása szerint 395 millió forint. Fixler Herman szerint a 2000 évi költségvetés összege eléri az 520 millió forintot. Erről az adatról a közgyűlés résztvevői semmi egyebet nem tudtak meg. Az érdeklődőknek jobb híján azt javasoljuk, amit Fixler Herman is szokott: tudakozódjanak az elnök irodájában.

 


Címkék:2000-04

[popup][/popup]