Tímár György ne legyen zsidó vezető!

Írta: Mándrucz Sándor - Rovat: Archívum, Vélemény

Kertész Péter, a MAZSIHISZ szóvivője magánemberként adott interjújában (Szombat 1993/3.) úgy vélekedik, hogy Tímár Györgyöt, a „jóvátétel” (értsd: a kárpótlás) „legavatottabb szakértőjét száműzték köreinkből”, pedig nemcsak hogy „komoly érdemei voltak”, hanem ő is „ugyanúgy zsidó, mint bármelyi­künk”. Kertész Péter szerint a Tímár ügyvéd urat érő bánásmódban egyfajta nemkívánatos megkülönböztetés mu­tatkozott meg, mintha lenne „pozitív zsidó” és „negatív zsidó”.

Nos, tudomásom szerint senki sem vonta kétségbe dr. Tímár György jo­gászi tudását és senki sem kívánta minősíteni a zsidóságát. Csakhogy nem ezekről volt szó, hanem politikai magatartásáról. Arról, hogy miközben zsidó közéleti tisztséget töltött be a Ho­locaust Áldozatok Magyarországi Szö­vetsége elnökeként, magánszemélyként (mint ügyvéd) jónak látta elvállalni a szélsőjobboldali Romhányi László védelmét a bíróság előtt. Tímár úr már azt megelőzően a Romhányi-féle Szent Koronában publikálta Kupa Mihály­nak, illetve Bárd Károlynak írott levelét (Szent Korona, 1991. 35., ill. 37. sz.). Később abban sem talált kivetnivalót, hogy ahhoz a Torgyán Józsefhez csat­lakozzék, aki éppen Keresztény Nem­zeti Összefogás néven próbált létre­hozni egy erősen jobboldali, populista tömörülést, mely Csurka Istvánt is igye­kezett megnyerni egy időben.

Dr. Tímárnak a kárpótlás kérdésében elfoglalt álláspontja sem jogilag, hanem politikailag kifogásolható. Torgyánnal összhangban azt a merőben irreális követelést fogalmazta meg, hogy az ál­lamosított javakat a maguk eredeti mi­voltában kell visszaszármaztatni az ere­deti tulajdonosoknak vagy jogutódaik­nak, illetve e javakért teljes kártalaní­tást kell fizetni. Ha a MAZSIHISZ és a többi zsidó szervezet a magáévá tette volna ezt a követelést, akkor szinte a teljes magyar politikai palettával szem­ben találta volna magát.

Tímár úr – persze – mindefelől még lehet hagyománytisztelő, vallásos zsi­dó, lehet a hitközség tagja, csak a zsidó közélet vezető személyisége nem.

Tisztelettel:

Mándrucz Sándor

Budapest, Izabella u. 17.

Címkék:1995-05

[popup][/popup]