Teljes körű kártérítést kívánunk

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink, Interjú

Interjú Naftali Lavival a WJRO elnökhelyettesével

Maram Stern, a World Jewish Congress kül­ügyi osztályának vezetője úgy tájékoztatott, hogy a magyar kormánnyal megállapodás szü­letett egyebek közt a felállítandó alapítvány ku­ratóriumának összetételéről. Eszerint két sza­vazata volna a magyarországi zsidóságnak, ket­tő a magyar kormánynak és kettő a világ zsidó­ságát képviselő WJRO-nak.

Nem pontosan ez a helyzet. A Magyarorszá­gi Zsidó Hitközségek Szövetségének vasárnapi gyűlésén egyöntetűen elfogadták, hogy a ma­gyarországi zsidók és mi, a WJRO létrehozunk egy nonprofit alapítványt, amelyhez később – még nem tisztázott formában a magyar kormány is csatlakozik. Arról azonban még nem beszéltünk a magyarországi zsidóság képviselőivel, hogy hány tagja legyen a kuratóriumnak.

Maram Stern úr információit esetleg elvi keretként le­het értelmezni?

Még csak így sem. Csak annyi látszik bizonyosnak, hogy az alapítványban három részvevő lesz: a magyar kormány, amelynek részvétele inkább jelképes lesz, a helyi zsidóság és a mi szervezetünk, amelyik a világ zsidóságát képviseli.

– A vasárnapi közgyűlésen Singer úr erőteljesen hangsú­lyozta. hogy nem akarnak pénzt kivinni az országból.

Szó sincs arról, hogy mi, a világ zsidóságát képvi­selő szervezet, épületeket, pénzt vagy bánni egye­bet el akarnánk vinni Magyarországról. Az 1993-ban aláírt megállapodásnak megfelelően a kárpótlásból származó bevételek mindenekelőtt a magyar zsidó­ság szükségleteit kell, hogy szólalják. Ha ezek az igények már mind kielégítést nyertek, az, ami fenn­marad, a Magyarországról kivándorolt zsidók szük­ségleteinek kielégítésére fordítható.

A kárpótlás konkrét részleteiről tud valamit mondani?

– Jeruzsálemi irodánkban gyűjtjük az adatokat. Eddig mintegy háromezer, zsidó közösségi tulajdonban volt objektumot vettünk fel a listákra. Ezeket benyújtjuk a magyar kormánynak ellenőrzésre.

Önök teljes kártérítést kívánnak?

Igen, természetesen. A jogtalanul elvett tulajdon után kártérítés jár, akár eladták, akár megsemmisült stb. Persze sokféle helyzet elképzelhető, de az ön elméleti kérdésére ez az elméleti válasz.

Korábban szó volt arról, hogy a magyar zsidóság égető szükségleteinek fedezésére a kormánytól kapna egy előle­get, mielőtt még a kárpótlás részleteit tisztáznák.

– Ilyenfajta szándékról még nem értesültünk.

Címkék:1996-03

[popup][/popup]