Távozott a Közalapítvány titkára

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

1998. január elsejével saját kezdemé­nyezésére megvált titkári beosztásától a közalapítvány vezetője, Hajósné dr. Vértes Antónia. Egy magát megne­vezni nem kívánó kuratóriumi tag sze­rint Hajósné azért mondott fel, mert Bakos Lajos, a Zsidó Világkong­resszus budapesti irodájának alelnöke és Korn József, a Budapesti Zsidó Hit­község elnöke olyan mértékben szólt bele munkájába, hogy az már akadá­lyozta feladata ellátását. Munkáját ideiglenesen helyettese, Sebes Gábor veszi át, aki 1990 és 1994 között a XII. kerület polgármeste­re volt. Az alapszabály szerint nyilvá­nos pályázatot hirdetnek meg a poszt betöltésére.

Címkék:1998-01

[popup][/popup]