Támogatott hitoktatás

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Támogatott hitoktatás

A Nemzeti Kulturális Örökség Mi­nisztériuma az alábbi közleményt jut­tatta el szerkesztőségünkhöz:

A Magyar Köztársaság Kormánya a kormányprogramnak megfelelően 1999 óta költségvetési forrásokból is támogatja az egyházak hitéleti tevé­kenységéhez szervesen kapcsolódó hittanoktatást.

A Nemzeti Kulturális Örökség Mi­nisztériuma ebben az évben a tavalyi­nál mintegy 370 millió forinttal töb­bet, több mint 2 milliárd 171 millió fo­rintot fordít 33 különböző egyház hit­tanoktatásának támogatására. Ezen összegből ebben a tanévben több mint 43 ezer hittancsoportban tanuló csaknem 532 ezer diák részesül.

A vonatkozó törvény szerint az egy­házaknak juttatott összeget a tanév kezdetén jelzett hittancsoportok és a képzésben résztvevő tanulók létszá­ma szerint osztja el a minisztérium.

Ezt figyelembe véve a legnagyobb tá­mogatást a Magyar Katolikus Egyház kapja, összesen több mint 1 milliárd 427 millió forintot. A katolikusoknál csaknem 28 ezer csoportban több mint 377 ezer diák tanul hittant. A Ma­gyarországi Református Egyház 535 millió forintot kap csaknem 115 ezer tanulóra, a Magyarországi Evangélikus Egyház pedig 127 millió forint támoga­tásban részesül a minisztérium költség- vetéséből. Ennél a felekezetnél csak­nem 21 ezer tanuló részesül majd a kö­zoktatáshoz kapcsolódó képzésben.

Jelentősebb összeget fordíthat a hittanoktatásra, a Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség (MAHANAIM Gyülekezet), a Magyarországi Baptista Egyház, az Evangéliumi Pünkösdi Kö­zösség, a Mit Gyülekezete, a Shalom Nyitott Bibliai Gyülekezetek, valamint a Magyarországi Unitárius Egyház is.

*

A közleményben nem szereplő Mazsihisz 3 748 742 Ft támogatást ka­pott 77 csoportban tanuló 817 diákja részére – tudtuk meg az NKÖM sajtói­rodájától. (A szerk.)

Címkék:2001-04

[popup][/popup]