Találkozás a pápával

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Találkozás a pápával

Beszélgetés dr. Bán Györggyel, az amerikai Ronald S. Lauder Alapítvány ügyvezető elnökhelyettesével

A Jewish Telegraphic Agency által közzétett hír szerint ön találkozott és beszélt a keresztény világ fejével. Mondana erről néhány szót?

Idén Németországban, Kölnben rendezték meg a XX. „Világifjúság napja” találkozót, ami kétségtelenül a világ keresztény ifjúságának legjelentősebb eseménye. Mintegy egymillió fiatal utazott Kölnbe a világ szinte minden országából, hogy láthassa, megismerhesse a pápát.

Hogyan került sor az önök találkozójára?

– A pápa már programja összeállításakor nyilvánosságra hozta szándékát, hogy fel kívánja keresni a kölni zsinagó­gát. Ennek külön jelentőséget nem csak az adott, hogy ez volt a valaha megtörtént második pápai vizit egy zsinagó­gában (az elsőre Rómában került sor. amikor II. János Pált a római főrabbi üdvözölte a zsinagóga bejáratánál), hanem az a feszültség, melyet egy korábban tett nyilatkozata oko­zott a terror sújtotta országokról, melyből Izrael kimaradt, és amely feszültség mára elsimult Ariel Saron izraeli mi­niszterelnök Vatikánhoz írott levelével. Ami pedig szem­élyes meghívásomat illeti, az általam irányított Ronald S. Lauder Alapítvány támogatása tette lehetővé a holokauszt utáni első zsidó iskola, a Lauder-Morijah megnyitását Kölnben, amelynek nemcsak a felépítésében, de működte­tésében is jelentős szerepet tölt be az alapítvány. E szoros kapcsolat indokolta személyes meghívásomat.

– Milyen személyes benyomásokat szerzett a talál­kozón?

– Természetesen nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy bemutattak XVI. Benedek pápának, hiszen erre kevés em­bernek és feltehetően még kevesebb zsidónak adódik le­hetősége. Egy törékeny, nagyon kedves, halk szavú tudóst ismertem meg benne, aki nagy érdeklődést tanúsított alapít­ványunk Közép- és Kelet-Európában 1987 óta folyó zsidó oktatási tevékenysége iránt. Külön meghatott a pápai em­lékérem, amellyel beszélgetésünk végén, találkozásunk emlékére megajándékozott.

Címkék:2005-10

[popup][/popup]