Szukkot

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Hagyomány

Sátorosünnep

A szukká a szabad ég alatt épített sátor, négy fala van, és lombtető fedi.

A Ros Hásánával kezdődő és Jóm Kippurral befejeződő Félelmetes Na­pok után már készülődünk a Szuk­kot („örvendezésünk időszaka”) jó hangulatú megünneplésére. A zsidó népet, miután Egyiptomból kivonult, a pusztában való vándorlás negyven esztendeje alatt védőén vették körül „a dicsőség felhői”. Erre való meg­emlékezésként és azért, hogy fokoz­zuk Isten mindent átölelő szeretetében és védelmében való bizonyos­ságunkat, meg van parancsolva ne­künk: „Sátrakban lakjál hét napig”. A szabadban felállított sátorban va­ló ünnepi étkezések és időtöltés egyedülálló vallási élmény.

A Szukkot egy másik speciális micvája (vallási parancsa) a négy fajta (növény) – az etrog (citrusgyümölcs), a luláv (pálmaág), a há­dász (mirtuszág) és az árává (fűzfa­gally) együttes megrázása. E micva sok magyarázata közül az egyik, hogy a négy fajta mindegyike egy-egy különböző típusú zsidót képvisel. A tény, hogy a micvához mind a négy fajta szükséges, népként való egységünket jelképezi: mindannyi­unknak szüksége van a másikra. És az, hogy a négy fajtát mind a négy irányban, valamint fel- és lefelé is megrázzuk, azt jelenti: Isten mindenütt jelen van.

Az ünnep mind a hét napján, ok­tóber 3-a, szerda estétől október 10-e, szerda délutánig, hacsak nem esik az eső, valamennyi étkezésre a szukkában (sátorban) kerül sor.

Minden ünnepünk örömmel kap­csolatos, de a Szukkot öröme vala­mennyi más ünnep öröménél nagyobb. Az ősi jeruzsálemi templom idején a bölcsek a templom udvarában táncolva, énekelve ünnepeltek. Néha bűvészmutatványokkal szórakoztatták a népet. Az előbb el­mondottak alapján a Szukka micváján belül is megtalálhatjuk az öröm elemeit.

A Szukká állandó örömmel tölt el minket. Belénk oltja a meggyőződést, hogy minden másodpercnek és minden mozdulatnak értelme van. Az életnek mindig van értelme: mind egyéni életünk céljának eléré­se, mind a világmindenség céljának beteljesülése szempontjából. Ha ezt megértjük, minden pillanatunkat a nyugodt és magabiztos öröm érzése tölti el.

(A Chabad Egyesület Egység című lapjá­nak szeptemberi számából. Felelős kiadó­ja Baruch Oberlander rabbi.)

Címkék:1990-10

[popup][/popup]