Szomorú állapot

Írta: Dr. Rácz Egon - Rovat: Archívum

Szomorú állapot

Nem először teszem szóvá, hogy a Rákoskeresztúri temető általam láto­gatott parcellái igen elhanyagolt álla­potban vannak. A fák nagy többségét 1997-ben kivágták, és ez nemcsak esztétikailag kifogásolható, hanem sajnos már megváltoztathatatlan. A sí­rok legtöbbjéhez vezető ösvények nagy része nehezen járható, helyen­ként „csak” balesetveszélyes. Még mindig láthatók gaz (és szemét) lera­kodóhelyek a kevésszámú ápolt sir között. 1999 nyár elején a 2. parcellá­ban mellmagasságig érő gazt (az úttól számítva a negyedik sírig) csak jó féló­rái kemény munkával sikerült ket­tőnknek ügy, ahogy eltakarítani. Másik dédszülőm nyughelyét meglátogatva az 5/a. parcellában, talán még na­gyobb romhalmaz látható, mint 1999-ben. A fáktól lekopaszított terület tele van ledőlt, vagy ledöntött sírkövekkel, kőtörmelékkel. Úgy látszik, ezt a par­cellát is kevesen látogatják.

De vajon ez elég indok arra, hogy évek óta így kell, hogy kinézzen? Való­színű, hogy a temető vezetésének van terve a temető rendbehozatalára, hi­szen az utóbbi 1-2 évben némi javulás tapasztalható. De hogy egy megle­hetősen elöl lévő parcellára is ilyen ke­vés gondot/pénzt fordítsanak, nehezen magyarázható. Nem tudom pontosan, hogy a legutóbbi vandál pusztítást hol végezték, mert több parcellában látha­tóak leomlott sírkövek. De annyi, mint az 5/a-ban, sehol.

Kintjártamkor feltűnt egy „temetői já­rat” feliratot viselő személykocsi. Vajon ennek az is célja, hogy megfigyeljék, ki milyen szándékkal jár a sírok között?

Nagyon szomorú, hogy a főváros ma is működő legnagyobb temetője na­gyobb részt még mindig elhanyagolt ál­lapotban van.

Dr. Rácz Egon

Címkék:2001-04

[popup][/popup]