Szeptembertől Schőner Alfréd a Rabbiképző Intézet rektora

Írta: sz. t. g. - Rovat: Archívum, Interjú, Közösség

Lapzárta után:

 A Hitközség Izraelben járt vezetői elvi megállapodást kötöttek a Midreset Jerusálájimmal (az Országos Rabbiképző Intézet Vallástanárképző Kara – a Pedagógium – anyaintézetével) az ORI kibővítéséről. A jeruzsálemi tanintézmény új megbízott rektort küldene Budapestre Dr. Schőner Alfréd személyében, aki hat éve alijázott, s azt megelőzően a Dohány ut­cai zsinagóga vallási vezetője, illetve országos főrabbi volt.

Nem ellenem irányuló, hanem velem egyeztetett lépés volt, hogy a Hitköz­ség delegációja Jeruzsálemben felkérte Schőner Alfréd professzort az Orszá­gos Rabbiképző Intézet megbízott rektori tisztére – nyilatkozta Schweitzer József országos főrabbi, az intézmény jelenlegi vezetője. Hozzátette, már több éve szeretett volna nyugdíjba vonulni. A több izraeli egyetemen is tanító utód­jelölt kiválasztásánál egyeztettek vele, és a végső szót ő mondta ki ebben a kérdésben – adta hírül az MTI.

Schőner Alfrédot Izraelben, Kfar Saba-i otthonában hívtuk fel január 25-én telefonon, s kérdeztük meg tőle, hogyan fogadta a meghívást.

Örömmel. A felkérés 1996 szeptemberétől két esztendőre szól a Rabbi­képző Intézet megbízott rektori és a Pedagógium igazgatói tisztére.

Ez azt jelenti, hogy a Pedagógium jelenlegi vezetője. Komoly Judit sem tölti be a későbbiekben ezt a posztot?

nem tudom. A megállapodás nem a budapesti tanintézmények és közöt­tem jön létre, hanem a Hitközség és a Midreset Jerusálájim között, illetve az utóbbi és jómagam között. Számos részlet tisztázatlan még, különösen azért, mert az utóbbi vezetőjével, Smuél Glückkel, aki az Egyesült Államokban tar­tózkodik még fél évig, a Hitközség képviselői most nem tudtak közvetlenül tár­gyalni. Decemberben jött létre az elvi megegyezés, s amint tőle hallottam, a Hitközség vezetői rendkívül pozitívan fogadták a személyemről szóló javasla­tot, s a Mazsihisz elnöksége elé terjesztették, ahol két tartózkodás mellett, egyöntetűen jóváhagyó döntés született. Ezután kaptam írásbeli felkérést Bu­dapestről, amire azt válaszoltam, megtiszteltetés számomra, hogy Scheiber Sándor és Schweitzer József örökébe léphetek. Amennyiben olyan feltétele­ket tudnak biztosítani, írtam levelemben, hogy kizárólag a pedagógiai munká­nak szentelhetem erőmet, és nem kell olyasmivel foglalkoznom, ami ezen túl­megy, vállalkozom a feladatra.

A Rabbiképző Intézet igazgatója egyben az ORI zsinagógájának vallási ve­zetője, aki rabbinikus tevékenységet is végez.

Erről nem volt szó, pontosabban arról igen, hogy rabbi funkciót nem vég­zek. A Midreset Jerusálájim egyik kívánsága az volt, hogy csak az Intézet fala­in belül teljesítsek rabbinikus munkát.

Az ORI zsinagógája a falakon belül van…

Igaz. Bármilyen vallási feladatot, ami abban a templomban adódik, termé­szetesen elvégzek.

Az elmúlt másfél hónapban nyilván foglalkoztál azzal, milyen kezdeti lé­péseid lennének az Intézet élén. Gondolok itt például külföldi szakemberek be­vonására.

Most is működnek Budapesten izraeli oktatók, de hogy ez a létszám bővíthető-e, az a Midreset Jerusálájimon múlik. A megállapodás részletei remélhe­tőleg tisztázódnak az elkövetkező hetekben. A távolból nem látom át pontosan a szakember anyagot. Konzultálnom kell elsősorban Schweitzer professzorral. Ha megoldható helyi oktatókkal a munka, rájuk támaszkodom, ha nem, feltét­lenül törekszem arra, hogy megfelelő gárda állhasson katedrára.

Számítasz Schweitzer professzor úr oktatói közreműködésére is?

Feltétlenül.

 

Címkék:1996-02

[popup][/popup]