Szenes Hanna emlékére

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Belpolitika

A Magyar-Izraeli Baráti Társa­ság köréből kezdeményezés indult: állítsunk emlékművet Szenes Hannának, a fiatal zsidó lánynak, aki családja nyugodt polgári életét a chalucok küzdelmes életével váltotta fel Izrael ősi földjén, és aki a ha­lálos kockázat tudatában vállalta a harci bevetést az angol hadsereg hadnagyaként, jugoszláviai partizá­nok küzdőtársaként, magyar zsidók megmentéséért.

Szenes Hanna az antifasiszta harc vértanúja lett, áldozatát mégis évti­zedekig agyonhallgatták, mert nem kommunista volt, hanem cionista. Egy zsidó, egy zsidó leány, aki fegy­veresen ellenállt.

Az emlékműre a postabank 219-98636-021-00632 számú csekk­számláján lehet adományokat befizetni. A hátlapra fel kell írni: Sze­nes Hanna Alapítvány.

Címkék:1990-05

[popup][/popup]