Személyes történelem – két nyelven

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Személyes történelem – két nyelven

Magyar Bálint oktatási miniszter je­lenlétében mutatták be a Lauder Javne Iskolában a Személyes történelem – Personal History sorozat első kötetét:

Kiss László Auschwitzi napló – Auschwitz Diary című kétnyelvű (ma­gyar-angol) naplóját és a hozzá tarto­zó multimédiás oktató CD-t. A kiad­vány elkészültében az iskola diákjai­nak egy csoportja és a munkájukat ko­ordináló tanárok működtek közre. A szöveget – tanári irányítás mellett – a diákok fordították angolra. A könyv­bemutatón Szeszler Anna főigazgató köszöntője után a projektben részt vevő gyerekek beszéltek arról, hogyan fordították le Kiss László 1945-ben írt – egyedülálló kortörténeti do­kumentumnak számító – naplóját, hogyan választották ki a könyvbe kerülő családi fotókat és dokumentumokat, valamint arról, miért is érzi fontosnak egy mai kamasz, hogy részt vegyen ebben a munkában. A kiadványt – amely bárki számára érdekes olvasmány – elsősorban a középiskolás korosztálynak szánták. A könyv és a CD új utat nyit a holoka­uszt oktatásában: a történet szem­élyessége közelebb viszi az olvasót a XX. századi történelem legsötétebb korszakának megértéséhez, az angol változat lehetővé teszi, hogy a téma kikerüljön a történelemóra hagyomá­nyos tantárgyi keretei közül, és akár angolórán is lehetőség nyíljon beszél­getni róla. Miután a könyvön tizené­ves diákok dolgoztak, motiváltabbá, kíváncsibbá teszi a szintén tizenéves olvasót: szívesebben vesz kézbe olyan olvasnivalót, amelyről tudja, hogy ve­le egykorú diákok közreműködésével készült.

A munkában közreműködtek: Bartha Dénes, Czitrom Ádám, Dányi Júlia, Dorogi Tamás, Gellért Zsófia, Gönci Péter, Markó Gergő, Singer Szonja, Gyárfás Katalin, Jim Tucker és Szőnyi Andrea, a Lauder Javne Zsidó Közössé­gi Iskola diákjai és tanárai. A kiadvány megjelenését a Tempus Közalapítvány támogatta.

Címkék:2005-05

[popup][/popup]