Szélsőséges kiadványokat vásároltak közgyűjtemények

Írta: Szombat - Rovat: Archívum

2007. május 20. A nemzeti könyvtár, a Holokauszt Múzeum, az Egyetemi Könyvtár, a New York-i Magyar Zsidó Könyvtár is vásárolt a Múzeum Antikvárium péntek esti kamaraárverésén, amelyen hosszú ideig tiltott, zárolt, rejtegetett, ritka kordokumentumokat, politikai kiadványokat kínáltak megvételre. Az eladott anyag több mint egyharmada közgyűjteményekbe került.

Az 1917 és 1948 között megjelent, továbbá a XX. századi ideológiákat képviselő szélsőjobboldali, valamint szélsőséges baloldali publikációkból lehetett válogatni az aukción. A 266 tematikus tétel iránt számos könyvtár, közgyűjtemény is érdeklődött, összhangban az antikvárium elképzelésével, miszerint a felkínált könyvek és kiadványok, ideológiai propagandafüzetek a történelmi ismeretterjesztést szolgálják majd.

A kínálat negyede még évekkel ezelőtt került a Múzeum Antikváriumhoz, egy a XX. század elején működő szélsőséges kiadó hagyatékából. Ehhez gyűjtöttek hasonló témájú, különböző korabeli ideológiájú – a támadást és a védekezést illusztráló – köteteket, röplapokat, plakátokat és más kiadványokat a tematikus kamaraárverésre.

Az aukciós termet a valódi gyűjtők mellett többnyire a jobboldali érzelmű, érdeklődésű közönség töltötte meg. A zsidóság műveltségével, a zsidó vallással foglalkozó kiadványok vásárlói személyesen kevesen jöttek el, többnyire vételi megbízást adtak az antikváriumnak. A korabeli fasiszta, antiszemita, jobboldali kiadványok keltek el nagyobb számban.

Goebbels naplójának 1942-es 2. kiadású példányát 12 ezer forintról 50 ezer forintra licitálták. Huszár Károly 1926-ban, a Dante kiadónál megjelent művéért, Az égő Oroszországért 34 ezer forintot adott valaki. Vitéz Kolosváry-Borcsa Mihálytól A zsidó kérdés magyarországi irodalmát a Stádium adta ki 1943-ban. Ezért a könyvért most 26 ezer forintot adtak.

Szent Kereszthegyi Kratochvil Károly évszámmal nem jelzett, magyarázó címmel ellátott iratát (A székely hadosztály 1918-19 évi bolsevistaellenes és ellenforradalmi harcai a székely dicsőségért, Erdélyért, Magyarország területi épségéért és Európáért) is sokan akarták megszerezni, így a hatezer forintos kikiáltási árát éppen a négyszeresére emelték. Egy 1941-es Nyilas évkönyv is megnégyszerezte a nyolcezer forintos induló árát. Az 1920-as kiadású, A proletárdiktatúra Magyarországon – A bolsevik rémuralom hiteles története című kötetért 18 ezer forinttal adtak többet a tízezres kikiáltási áránál. A Szamuelly Tibor élete és gaztettei 1919-ből című írás 20 ezer forintot ért meg valakinek.

A Magyar Cionista Szövetség által 1932-ben megjelentetett Mi a cionizmus? című könyv 16 ezer forintért kelt el. Király Pál a szerzője az Egy ítélet és ami mögötte van – A 101/31. és a 101/33. tábori munkásszázadok története című munkának. Az 1947-ben megjelent, dedikált példányt 22 ezer forintért vitték el. Egy 1939-es zsidó költői antológiáért háromezer forintról indult és 42 ezer forintnál ért véget a licit

Az árverésre bocsátott művek kikiáltási árainak összege 1,62 millió forint volt. A leütési árak összege elérte a 2,246 millió forintot.

(Forrás: www.hvg.hu)

[popup][/popup]