Széfer haággádá

Írta: Chaim Nachman - Rovat: Archívum, Hagyomány

 Így tanította rabbi Tachalifa, Rabbanáj Hozáá fivére: Az ember minden tápláléka kiszabatik1 számára Ros haSanatól Jóm haKipurim-ig, kivéve a Szombat, az ünnepnapok és fiainak Talmud-Tórai kiadásait, aki csökkent2, annak csökkentik, s aki hozzátesz3, annak megtoldják. (Bécá 15,16) Rabbi Pinchász és rabbi Chilkijá mondták rabbi Szimon nevében: összegyülekeznek az arkangyalok a Szent-áldassék előtt és így szólnak: Világ Ura, mikor is van Ros haSana? Ő pedig ezt mondja nekik: Engem kérdeztek? Magam és ti is kérdezzük meg a lenti ítélőszéket4.

Rabbi Keruszpedáj mondta, rabbi Jochánán mondta: Három könyv nyílik meg Ros haSana napján5, egy a befejezetten6 cadikoknak, egy a befejezetten gonoszoknak és egy a közepeseknek7. A befejezetten cadikok azonnal beírattatnak és megpecsételtetnek az életre; A befejezetten gonoszok azonnal beírattatnak és megpecsételtetnek a halálra; A közepesek függőben8 maradnak Ros haSaná-tól Jóm haKipurim-ig, felmentettnek9 az életre lesznek beírva, nem mentettnek fel a halálra lesznek beírva. (Ros haSana 16:)

Azt mondta rabbi Abahu: Miért fújják a kos szarvából készült sáfárt: Imigyen szólt a Szent áldassék: Fújjatok előttem kos szarvából készült sófárt, hogy megemlékezzek számotokra Jichák Ben-Ávrahám feláldozásáról, s a javatokra hozom fel emlékezetembe, mintha magatokat áldoztátok volna fel előttem. (Ros haSana 16;)

Aki azt mondja: „Vétkezem és megtérek, vétkezem és megtérek” nem jut hozzá, hogy megtérjen10; Vétkezem és Jóm haKipurim által engesztelést nyerek Jóm haKipurim által nem nyer engesztelést. Isten ellen elkövetett bűnöket Jóm haKipurim kiengeszteli, ember ellen elkövetett bűnöket Jóm haKipurim nem engeszteli ki, mindaddig, míg meg nem békíti társát. Ezt magyarázta rabbi El’ázár Ben-Azárjá: „Az örökkévaló színe előtt minden bűneitektől megtisztultok”2 az ember Isten ellen elkövetett bűneit Jóm haKipurim kiengeszteli, az embernek embertársa ellen elkövetett bűneit Jóm haKipurim nem engeszteli ki, mindaddig, míg meg nem békíti társát. (Sochar Tov 27)

Úgy találod, hogy a Sátán (hé-sin-tét-nun) a gémátriá11 szerint 364, akár csak egy híján az év napjainak a száma. A Sátán az év minden napján jogosult Izraelt megvádolni, kivéve Jóm haKipurim napját. Mondta neki a Szent áldassék:

Nincs jogod, hogy hozzájuk érj, ennek ellenére menj és nézd meg, mivel foglalkoznak. Mivelhogy elmegy, és mindannyiukat böjtölve, imádkozás közben találja, fehér ruhákba öltözve, s beburkolózva, mint az arkangyalok, azonnal gyalázatosan megszégyenülve visszatér. így szólt hozzá a Szent áldassék: Mit találtál a fiaim körében? Azt mondta neki: Hiszen olyanok, mint az arkangyalok, s nem vagyok képes hozzájuk érni. A Szent áldassék, azon nyomban megkötözi s hírül adja nekik [Izrael népének]: Megbocsátottam. (Sochar Tov 27)

Rabbi Simon Ben-Gamliél mondta: Izraelnek voltak olyan emléknapjai, mint Áv hó 15-dike és Jóm haKipurim, amikor Jeruzsálem lányai egyszerű, kölcsönkért12 fehér ruhákban jártak, hogy ne szégyenítsék meg azt, akinek nincsen. S Jeruzsálem lányai táncra perdültek a szőlőskertekben. S mit is mondtak? „Ifjú legény, emeld fel szemeid és nézd, mit választasz magadnak? Tekinteted ne bilincselje le a szépség, a családra gondolj” „Hazugság a báj, hiábavalóság a szépség, csak az Istenfélő asszony nyert dicséretet”. 6

Így tanították bölcseink: Mit mondtak közülük a szépségesek? „Tekintsétek a szépséget, hiszen nem másért van a nő, mint a szépségért”. Mit mondtak közülük az előkelő származásúak? „A családra gondoljatok, hiszen nem másért van a nő, mint a gyerekekért13”. Mit mondtak közülük a gazdagok? „Vessétek szemeteket a vagyonosokra”. Mit mondtak közülük az egyszerűek, a szegények és csúnyák? „Vegyétek vagyonotokat14 a mennyek dicsőségére, csakhogy díszítsetek minket arannyal15”. (Táánit 26: 31.;)

Rabbi Zevid mondta: Ros haSana első napja meleg az egész év meleg: hideg az egész év hideg. (Bava Batra 116.)

Rabbi Ámi mondta: Aki tudni akaija, vajon végére ér az évnek, vagy sem gyújtson gyertyát a Ros haSana és Jóm haKipurim közé eső tíz napon, egy olyan házban, ahol nem fúj a szél: Ha elhúzza16 lángját tudhatja, végére ér az évnek. (Horájot 12.)

JEGYZETEK

Az Aggáda Könyve (Széfer haággádá), szerk. Chájim Nachman Bialik* és Jehosua Hana Ravnicki*, 1948., Tel Aviv. 383. o. 59., 386. o. 93., 94., 95., 98., 99., 101., 603. o. 89., 634. o. 131.

Chájim Nachman Bialik 1874-1934., Héber költőóriás a héber nyelv újjászületése időszakában. Jelenleg a legnagyobb irodalmi díjat fémjelzik nevével Izraelben.

Jehosuá Háná Ravnicki 1859. Ogyessza, 1944. Tel Aviv, héber író és könyvkiadó.

 1. kiszabatik – a mennyekből
 2. csökkent – a jócselekedetekben
 3. hozzátesz – a jócselekedetekhez
 4. kérdezzük meg a lenti ítélőszéket – mivel a hónapok megállapítása a kezeik közé adatott
 5. 3 könyv nyílik meg R’H napján a világ teremtményei feletti ítélkezés órájában
 6. befejezetten – határozottan
 7. közepeseknek nem cadikok és nem gonoszok
 8. függőben – kétségben
 9. felmentettnek – időközben teljesítettek micvát
 10. nem jut hozzá, hogy megtérjen – nem adatik meg számára a lehetőség (2) Vájikra 16, 30
 11. gémátrija – a szavak betűinek héber ábécé szerinti számértékeit összeadja (H + S + T + N,5 + 300 + 9 + 50 = 364)
 12. kölcsönkért egyik a másikától kérte kölcsön, még akkor is, ha volt sajátja (6) Misié, másik változat, 30
 13. gyerekekért szülni
 14. vegyétek vagyonotokat – vásároljatok vagyont, vagyis nősüljetek meg
 15. díszítsetek… arannyal ajándékozzatok sok ékszert
 16. elhúzza – lángja hosszantartóan ég és nem alszik ki

Ács Gábor fordítása

Taslich

Zsidó szokás szerint Ros haSana első napján, Mincha ima után kimennek a közeli folyó vagy tenger partjára, eseüeg vízzel teli kút vagy gödör mellé, s ott a Taslich imát mondják, mely magában foglalja Micha könyvének utolsó három bekezdését (Micha 7,18-20), köztük: Vetashlich bimculot jóm kol hátárám s [Izrael népének] minden bűneit a vizek mélyére veti miközben az imát mondók, a bűnök elvetése és a tökéletes megtérés jelképeként, ruhájuk szegélyét rázogatják.

 

 

Címkék:1993-09

[popup][/popup]