SPANYOL ZSIDÓK 03-11 után

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

SPANYOL ZSIDÓK 03/11 UTÁN

A 2004 márciusában történt, véres madridi merénylet a helyi zsidó­ságra is komoly befolyást gyako­rolt, noha a 14 ezer fős madridi zsidó közösség egyetlen tagja sem halt meg vagy sérült meg. Spanyolországban 35 000 zsidó él, főleg a fővárosban és Barcelo­nában. Nem csak „régi” spanyol zsidók élnek Ibériában, de a volt Szovjetunióból és Észak-Afrikából bevándoroltak is. A spanyol zsidókat viszonylag kevés anti­szemita cselekmény érte az elmúlt időben, ugyanakkor – amint kü­lönféle felmérések is igazolták – egész Nyugat-Európában a spa­nyolok fogalmazták meg a leg­szélsőségesebb antiszemita né­zeteket. A Rágalmazásellenes Li­ga 2002-ben tartott felmérése sze­rint a spanyolok 63 százaléka mondta azt, hogy a zsidók kezé­ben túl nagy gazdasági hatalom összpontosul, míg 72 százalékuk szerint a spanyol zsidók Izrael iránti lojalitása erősebb, mint hű­ségük Spanyolország iránt.

Uriel Massis, a madridi hitköz­ség egyik vezetője azt mondta, hogy „ők (a spanyolok) egyszerűen nem barátságosak a zsidók­kal szemben”. Massis hozzátette még, hogy a spanyol közvéle­ményben és a médiában nagyon erős az Izrael-ellenesség. „Sokan szolidárisak a palesztinokkal, csak­úgy, mint a sok muszlim beván­dorló” – tette hozzá. Izrael, amely egyébként jó kapcsolatokat ápol a spanyol állammal, azonnal fel­ajánlotta segítségét, és külön or­voscsoportot küldött Spanyolor­szágba, hogy segítsen a merény­let sérültjeinek ellátásában. A zsi­dó államnak e téren – sajnos – bőven van tapasztalata.

Címkék:2004-04

[popup][/popup]