Síp utcai csaták II.

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

A Budapesti Zsidó Hitközség és a Magyarországi Zsi­dó Hitközségek Szövetsége legutóbbi képviselő-tes­tületi ülésén Olti Ferenc Mazsihisz-alelnök lemondás­ra szólította fel Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgatót. Januári számunkban tudósítottunk az eseményről.

Szerkesztőségünk körkérdést intézett a zsidó köz­élet vezető résztvevőihez a közelgő hitközségi vá­lasztások előestéjén.

Alábbi összeállításunkban megszólal Olti Ferenc és Zoltai Gusztáv, s továbbra is várjuk a véleményt nyil­vánítani kívánók válaszait.

Szerkesztőségünk az alábbi körkérdést juttatta el az alább felsorolt személyiségekhez:

Hitközségi választásokat tartanak 2003 tavaszán. A Szombat közelmúltra és közeljövőre vonatkozó kör­kérdéseivel keresett meg olyan zsidó közéleti szemé­lyeket, akik ma hitközségi vezetők, azok voltak, nevük szóba került ilyen pozíciók lehetséges várományosaiként, illetve más zsidó szervezetek vezetői. Várjuk az Ön válaszát is.

■ Hogyan értékeli a hitközség munkáját az eltelt választási ciklusban – a kárpótlás

– a magyar zsidóság belföldi politikai képviselete – a magyar zsidóság külföldi politikai képviselete – az antiszemitizmus elleni fellépés terén?

■ Ön szerint mik lesznek a megválasztandó vezetők legsür­gősebb teendői?

■ Szükségesnek tart-e személyi változásokat a hitközségi ve­zetés illetve az egyes hitközségi intézmények élén? Milyen posztokon? Kérjük, indokolja válaszát.

■ Ön szerint ma milyen a hitközség imázsa a magyar zsidó­ság köreiben?

■ Olvasta-e a „Zsidók és zsidóság a mai Magyarországon” cí­mű, Kovács András által nemrég közzétett felmérést? Mi­ként kommentálná annak eredményeit?

■ Ön szerint Magyarország EU-csatlakozása mennyiben befo­lyásolja majd a magyar zsidóság helyzetét?

A kérdéseket a következő személyeknek küldtük ki:

Alföldy Kata, a Zsidó Fiatalok Magyarországi Egyesületének elnöke

Bán György, a Ronald S. Lauder Alapítvány európai ügyvezető igazgatója

Englánder Tibor, a Magyarországi Cionista Szövetség elnöke

Feldmájer Péter, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnöke, a Mazsihisz volt elnöke

Fixler Hermann, a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség elnöke

Herczog László, a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség főtitkára

Hajósné, Vértes Antónia, a B’nai B’rith Első Magyarországi Páholy elnöke

Olti Ferenc, a Mazsihisz alelnöke, az European Council of Jewish Communities alelnöke

Örley Pál, a Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete elnöke

Streit Sándor, a Budapesti Zsidó Hitközség elnöke

Szenes Iván, a nácizmus Üldözöttéinek Bizottsága elnöke

Székely Gábor, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület volt elnöke

Tordai Péter, a Mazsihisz elnöke

Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz és a Bzsh ügyvezető igazgatója

Budapest, 2002. november 20.

Válaszát várva, üdvözlettel

A Szombat szerkesztősége

Tekintettel arra, hogy a hitközségi választásokra április ele­jén kerül sor, továbbra is várjuk a megkérdezett közéleti sze­mélyiségek válaszait.

Címkék:2003-02

[popup][/popup]