Sem eltagadva, sem „leleplezve”

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Külpolitika

Kedves zsidó polgártársaink a 3. városi választókerületben!” – így szólítja meg a választópolgárokat az a hirdetés, amelyet a zürichi hitköz­ség két vezetője és két másik zsidó közösségi vezető írt alá. A hirdetés a Jüdische Rundschau című zsidó lapban jelent meg, és a zürichi helyhatósági választások alkalmából Walter L. Blum úr újbóli megvá­lasztását ajánlja.

Blum úr nem zsidó, de a Svájci-Izraeli Társaság főtitkára … És alig­ha tartja hátrányosnak, hogy a hitközség vezetői nyilvánosan a zsidó­ság barátjaként dicsérik.

Nem Walter L. Blum az egyetlen, akit Sigi Feigel, a zürichi hitközség tiszteletbeli elnöke a választók bi­zalmába ajánl. A lap egy másik hir­detése alatt is ott áll a neve: ez Thomas Wagner urat, a városi tanács elnökét népszerűsíti.

A hitközségi vezetőknek tehát nem egyetlen jelöltjük van, nem egyetlen párt mellett kötelezik el magukat, és nem egyetlen pártnak akarják megnyerni a zsidó választó­kat. Viszont a zsidó tanácstagjelöl­tek sem egyetlen párt színeiben in­dulnak. A Jüdische Rundschaunak ugyanaz a száma közli négy városi képviselőtestületi jelölt hirdetését is; négyen három párt közt oszlanak meg. De nézzük csak meg jobban azt a hirdetést! Nem is a jelöltek ma­guk adták ezt föl, hanem a hitköz­ség elnöksége. Minden jelölt neve után ott olvasható, hol és mióta te­vékenykedik az illető a helyi zsidó közösségért.

Úgy látszik, ezek a jelöltek sem tartják kellemetlennek, hogy a hit­község népszerűsíti őket. Amint magától értetődő számukra az is, hogy zsidó mivoltukat a nem zsidó vá­lasztópolgárok előtt is hangoztassák. Nem büszkén, nem szégyenkezve, csak – természetes tényként.

Hogy a zsidóság ügye ezentúl is hathatós képviselettel rendelkezzék a zürichi városi tanácsban, az aláb­bi hitközségi tagokat ajánljuk az Önök bizalmába” – így kezdődik a négy jelöltet népszerűsítő hirdetés.

A zsidóság ügyét eszerint nem ti­tokban, összeesküvők módjára kell és lehet szolgálni? Ez a zürichi polgá­rok általános érdekképviseletével is összefér? És egyáltalán: itt nem ceru­zával meg filctollal irkálják a jelölt neve mellé, hogy „Zsidó!”, hanem odanyomtatják! Hát micsoda ország ez? Micsoda demokrácia?

Címkék:1990-05

[popup][/popup]