Segélykérő telefon ortodox nőknek

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Izrael

A jeruzsálemi ortodox-negyedben üzembe helyezték az első női segélykérő telefon- vonalat. A 24 órán át folyamatos szol­gálat ebben a környezetben hallatlan újdonságnak számít, hiszen a telefonon egyebek közt olyan ügyekben is lehet segítséget kérni (nők verése, szexuális visszaélések), amelyek az ultraortodox közösségben családi belügynek számí­tottak, amelyről nyilvánosan soha nem ejtettek szót – sokan nem is gondolták volna, hogy ilyesmi vallásos zsidó környezetben létezhet. A mai világban azonban már az ultraortodox közösség sem annyira zárt, mint hajdan, beszű­rődnek a külvilág problémái, és or­voslásukra a külvilág által kifejlesztett módszereket is föl kell használni.

Az ortodox asszonyok számára azért kellett külön telefonvonalat fölállítani, mert életmódjuk, szemléletük a nem vallásosokétól annyira távol áll, hogy a köreikben nem járatos tanácsadó meg sem értené problémáik egy részét. Ezért a vonal másik végén a tanácsadók szerepét is ortodox asszonyok látják el, – akik megfelelő szociálismunkás- kiképzést kaptak. A leggyakoribb ok a hívásra az, hogy az asszonyok nem győzik a családfenntartás gondját-baját.

A gyerekszám ebben a környezetben igen magas (átlag 8-10) a jövedelem igen alacsony, hiszen a férj nem a munkát, hanem a Tóra és a Talmud tanulmányozását tekinti élethivatásnak, amely szent, de pénzt keveset hoz. Ter­mészetes ebben a közegben az is, hogy a férj a házimunkában nem segít. Újdonság azonban, hogy az asszonyok ezt a felállást már nem érzik olyan magától értetődőnek, mint régen, és segítséget kémek – noha még nem a férjüktől.

LÉVÉN SZÓ ortodox környe­zetről, a segítésben is nagy szerepet játszik a vallás, és a tanácsok is a hagyományos környezet­nek megfelelőek. Egy ortodox asszony­nak nemigen fogják javasolni, hogy hagyja ott a férjét, inkább azt, hogy beszélje meg a problémát a rabbival. Rendelkezésre áll viszont pszichiáter, szociális munkás és a rendőrség is.

A nem ortodox, amerikai születésű szervezőnő nagy meglepetésére a rab­bik némi habozás után most már teljes támogatásukról biztosítják a telefon­szolgálatot. „Isteni és emberi köte­lességünk segíteni a rászorulókon” – mondották.

Címkék:1994-12

[popup][/popup]