Schweitzer professzor 81. születésnapján

Írta: SalátA - Rovat: Archívum

Schweitzer professzor 81. születésnapján

Nem hétköznapi születésnapi ünnepség részesei lehettek azok, akik október 17-én, pénteken a Dohány utcai zsinagógából az újonnan megnyílt Sófár klubba indultak. A hír a korábbi szombatokon szájhagyomány útján terjedt: Gyere jövő szombaton Schweitzer professzort ünnepelni!

A kis helyiséget gyorsan megtöltötték az ünneplők. Ismerős arcok, jó barátok, kö­szöntés, fél méter átmérőjű torta (tűzijá­tékkal a tetején), kuglóf csokoládéval és aprósütemény. Többen saját készítésű sü­teménnyel fejezték ki a professzor iránti ra­gaszkodásukat. Volt, aki saját festményét adta ajándékba, más énekléssel színesítet­te a programot. A héber nyelvű dalokat a professzor azonnal magyarra fordította. Az est értelmi szerzője és háziasszonya Pap Ágnes volt.

Volt kidus, mojci áldás kaláccsal, heti sza­kasz, a szokott énekek (Sálom alehem stb.), ahogy a József körúton megszoktuk. A pro­fesszor úr rákezdett, mi pedig folytattuk, majd falatoztunk, és újrakezdtük az ének­lést. Ezután Schweitzer professzor – ez is Jó­zsef körúti hagyomány – bemutatta az azna­pi vendéget, egy izraeli kislányt, a szintén je­len lévő izraeli nagykövet asszony unokahú­gát. nemsokára fel sem tűnt, hogy nem a zsinagóga fölötti nagy előadóteremben va­gyunk. A professzor úr nem nagyon tudott mit kezdeni azzal a ténnyel, hogy őt most ünnepük – így a péntek esték számára örök, változatlan forgatókönyvét követte, s vele együtt az egybegyűltek is. Én pedig úgy érez­tem, ilyen bensőséges, emelkedett hangula­tú együttlétre aligha került volna sor, ha a közelmúltban nem történt volna változás a József körúti rabbiszékben.

Seres Attila a Sófár klub részéről el­mondta, hogy egyesület formájában mű­ködnek, a közösségi életen kívül maradt zsidókat akarják felkutatni és összehozni. Rádió Zs. néven az interneten rendszeres adásuk van, melyet a www.sofar.hu címen lehet megtalálni.

Ezentúl Schweitzer professzor nem a la­kásán, hanem a Sófár klubban fog kéthe­tenként istentiszteletet tartani. Éljen egész­ségben, minél tovább!

SalátA

Címkék:2003-11

[popup][/popup]