Sami Briss édenkertjében…

Írta: Forrai Eszter - Rovat: Archívum

A román zsidó festő legújabb gyűjte­ményes kiállítását láthatjuk a Galerie DIMA-ban, a Quartier du Marais-ban, a zsidó negyed központjában.

A festő 1930-ban született Jassyban. Tanulmányait a Bukaresti művészeti akadémián végezte. 1950-től Izraelben élt, majd Párizst választotta otthonául. Itt él családjával, feleségével és két fi­ával. A világ minden részén kiállított, Japánban, Luxemburgban, Hollandiá­ban, Svájcban, nagyon sok könyvet il­lusztrált, s ragyogó színeivel meghódí­totta nézőit.

Témái: a folklór, a csodálatos mada­rak, a repülő halak, a beszélő virágok, a naiv szemmel, a gyermeki csodálattal szemlélő világ, a mese, a fantázia biro­dalma. Sami Briss fantáziája igen gaz­dag, a színek szimbólumokká válnak, a kék a reménység, az okkersárga a szü­lőföld, s mindezt az elemek: a víz, a tűz, s a levegő kísérik. Költői amalgámot, bravúros ozmózist alkot a festő, amely elvarázsolt paradicsomba, édenkertbe viszi a nézőt. Az ecsetvonások mint kottafejek zenévé, színek harmóniájává válnak. Az üzenet költői-festői nyelven szól. Gyerekkora, a romániai falvak, a zsidó tradíciók, a Biblia képei vonulnak fel szemünk előtt. Jákob létrája, Jónás és a cethal, Ádám és Éva Sami Briss pa­lettájáról felszállnak, andalító lila, zöld fényben ragyognak, a néző álmodozik a mesés birodalom színpompájában. A fagyos téli Párizsban melegséget, élet­örömet sugároznak ezek a képek.

Címkék:1999-04

[popup][/popup]