Röviden

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Külföld

Bécs

Április 27-én a Staatsoperben hang­versenyt rendeztek a náci időkben betiltott zeneszerzők műveiből. A koncerten a politikai, társadalmi, művészeti élet vezetői, zsidó személyiségek vettek részt, a műsorban az operaház neves művészei működtek közre. A komponistákat és műveiket a nálunk is ismert színész, Klaus Maria Brandauer mutatta be.

A társadalomtudományok legmagasabb díját, a Karl von Vogelsang-preisst 1995-ben az ame­rikai Steven Beller kapta meg „Zsidók Bécsben a századfordulón” című tanulmánykötetéért.

Berlin

A nagyobbik kormánypárt, a CDU (Kereszténydemokrata Unió) ifjúsági szervezete, a Junge Unió tiltakozott a város központjában, a Potsdamer Platzon ter­vezett holocaust-emlékmű felállítása ellen. In­dokuk: az emlékmű ellentétes a környék ha­gyományával és hangulatával. A város CDU- szervezete elhatárolta magát a tiltakozástól.

Basel

A városban megjelenő folyóirat, a Jüdische Rundschau felhívással fordulta kormánytagjaihoz, hogy támogassák Helmut Hubacher rangidős parlamenti képvise­lő kezdeményezését. A keresztény Hubacher elvárja, hogy bocsánatot kérjenek a svájci zsi­dóságtól az akkori svájci kormány háború alat­ti magatartása miatt. Akkor ugyanis „Svájc elzsidósodásának” megakadályozására a határra érkező, beutazási engedéllyel nem rendelkező menekülőket nem fogadták be, sőt sok száz családot a Gestapónak szolgáltattak ki. A meg­követést a háború befejezésének 50. évfordu­lójára tervezték.

A zágrábi hitközség tiltakozása

A zágrábi zsidó hitközségi bulletin 37. száma is­mertette a hitközség erélyes tiltakozását az ellen, hogy Tudjman horvát államelnök kitüntet­te Ivó Rojnicát, Dubrovnik egykori usztasafőnökét, akit 1945 után a jugoszláv hatóságok há­borús bűnösként kerestek. A hitközség az ellen is szót emelt, hogy Rojnicát a horvát állam mint nagykövetet foglalkoztatja.

Címkék:1995-06

[popup][/popup]