Röviden

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Izrael

Tiltott rádiótelefon

Az izraeli hadsereg megtiltotta, hogy katonái szolgálati időben rádiótele­font használjanak. Jelentések szerint ugyanis egyes katonák a rádiótelefonon pizzát rendeltek Dél-Libanonból, má­sok pedig tőzsdeügynöküknél érdek­lődtek a napi árfolyamok iránt.

Vezetői fizetések

1995. január elsején, a többi közhivatal­nokhoz hasonlóan 3,6 százalékkal emelkedett a vezető államférfiak fize­tése – adta hírül az Új Kelet. így lett az államelnök havi fizetése 24 939 sekel, a miniszterelnöké 16 021 sekel.

A miniszterek, államtitkárok és kneszet képviselők 13 404 sekelt kap­nak. Az ő fizetésüket meghaladja a Leg­felsőbb Bíróság elnökéé, aki az államel­nök után a legmagasabban honorált: 23 147 sekellel, de a törvényszéki tanácselnökök is többet kapnak: 18 128 sekelt.

(1 sekel 1995 februárjában = 0,35 USA dollár)

A palesztinok többsége támogatja a terrorakciókat

Egy palesztin közvélemény-kutató in­tézet felmérése szerint a Jordán nyugati partján élő palesztinok 60 százaléka támogatja az izraeliek elleni terrorista támadásokat. Ezt az adatot egy héttel azután tették közzé, hogy az Iszlám Dzsihad két öngyilkos merénylője, testükre szerelt bombákkal huszonegy izraeli katonát ölt meg egy közúti cso­mópontnál. Jasszer Arafat, a PFSZ ve­zetője eközben visszautasította azokat az izraeli vádakat, hogy nem tesz eleget a terrorizmus leküzdésére. Állítása sze­rint a palesztin rendőrség a merényletet megelőző hetekben három másik ha­sonló akciót hiúsított meg.

Alija-adatok

Nyolcvankétezren érkeztek Izraelbe 1994-ben, köztük huszonötezer csecsenföldi zsidó – jelentette a Jewish Agency.

Hatvannyolcezren a FÁK, kétezer-nyolcvanan az egykori Jugoszlávia és háromezer- egyszázan az USA és Kanada volt polgárai. Azt a tizen­négyezer visszatérő izraeli állampolgárt is idesorolja a jelentés, akik koráb­ban külföldön éltek. 1989 óta összesen hatszázhuszonötezer bevándorlót re­gisztráltak az országban.

Magyarországról tavaly százkilencvenöten választották új hazájuknak Izraelt.

Turisták

1994-ben másfél millió izraeli utazott külföldre, a lakosság 30 százaléka, ami nemzetközi összehasonlításban is ki­emelkedő arány. A világjárók 3,7 mil­liárd dollárt költöttek, míg az ugyan­csak másfél millió külföldi látogató 3,1 milliárdot hagyott Izraelben.

Címkék:1995-03

[popup][/popup]