Polgár Zsuzsa világbajnok!

Írta: Dr. Lindner László - Rovat: Archívum, Sport

Ki ne hallott volna a három Polgár lányról? Édesapjuk, Polgár László Zsuzsát, aki április 19-én huszonhetedik életévét tölti be, az öt és fél évvel fiatalabb Zsófiát és a húsz­éves Juditot egyaránt pici korukban tanította meg sakkozni, és mind­háromból zsenit nevelt.

Zsuzsa január-februárban, a spanyolországi Jaenben vívott páros mérkőzé­sen 8,5:4,5 arányban legyőzte a címvé­dő kínai Hszie Csünt, és ezzel megsze­rezte a női világbajnoki címet, a ma­gyar sakk történetében az első világbaj­nokságot. Judit, aki kizárólag férfiversenyeken játszik, a FIDE (nemzetközi Sakkszövetség) közös férfi-női világranglistáján a tizedik, a PCA (Hivatásos Sakkozók Társasága) finomított mód­szeren alapuló számításai szerint jelen­leg a nyolcadik helyen áll. Zsófia „csak” a hetedik hely körül foglal helyet a női ranglistán; Judit nem mondott le arról, hogy megcélozza a férfi világbajnoki címet.

Az új világbajnoknő már serdülőként a világ legjobb női sakkozója volt, de akkor még kizárólag férfiversenyeken játszott és szerezte pontjait. Azóta sze­repel nők között (is), amióta Judit meg­szerezte a női világelsőséget. Zsuzsa rendkívül nehéz körülmények között érte el világraszóló eredményeit, állan­dó konfliktusok közepette az akkori Magyar Sakkszövetséggel, sőt a FIDE-vel is. Polgár László rendkívül nagy szaktudással és ráérzéssel alkalmazott nevelési módszerét hivatalos szinten éveken át támadták. Elítélték, hogy csak férfiversenyeken játszik – hogyan is akadhatott volna méltó ellenfélre, hogyan fejleszthette volna játéktudását női versenyeken?

Az ellentétek odáig fajultak, hogy Zsuzsa négy éven át nem kapott útleve­let, majd csak annyit engedtek meg, hogy az akkori szocialista országokban rendezett versenyeken részt vegyen. Az ifjúsági világbajnokságokra sem nevez­ték. Az akkori szövetség megtiltotta az újságíróknak, hogy Zsuzsáról publikál­janak.

A magyar szervek, hatóságok részé­ről alkalmazott diszkrimináció döbbe­netes módon nemzetközi térre is kiter­jedt. 1987-ben történt, hogy a női sak­kozók Élő-pontszámát százzal felemel­ték, azzal az indokolással, hogy a nők gyengébb versenyeken játszanak, és ezeken csak kevesebb pontot szerez­hetnek. A FIDE – a Magyar Sakkszövet­ség hallgatólagos jóváhagyásával – egyedül Polgár Zsuzsát nem részesítet­te ebben a kedvezményben.

Amikor Zsuzsa most, fiatalon ugyan, de játékereje alapján valójában elkés­ve elnyerte a világbajnoki címet, ezek­nek a méltánytalanságoknak, amelye­ket édesapjával együtt elszenvedett, legalább egy részét fel kell idézni. Igaz, napjainkban az okokat nehéz megérte­ni, hogyan történhetett mindez, hiszen a Polgár lányok a magyar színeknek szereznek dicsőséget. De hát létezik irigység, antiszemitizmus. Zsuzsa nem csak győzelmével, de igen rokonszen­ves megnyilvánulásaival, nyugodtságá­val, szerénységgel párosult magabiztos­ságával, határozottságával, egész em­beri magatartásával mindenki tisztele­tét kiérdemelte – ezt mint a verseny helyszíni tudósítója állíthatom. Zsuzsa kiválóan, szépen küzdött, támadásban és védekezésben, stratégiában és takti­kában, pozícióharcban és aktivitásban egyaránt. Külön ki kell emelni, hogy szekundánsai, Judit húga és az izraeli Lev Pszahisz nagymester kitűnő segítőtársai voltak. Kiváló felkészülésének köszönhetően már a megnyitási sza­kaszban jelentősen felülmúlta ellenfe­lét, de jobb volt a közép- és a végjáték­ban is.

Minden bizonnyal elősegítette Zsuzsa kitűnő teljesítményét, hogy vele volt legtöbb családtagja, édesanyja, Judit húga és természetesen a férje, Jacob, valamint annak szülei, Shutzmanék Tel-Avivból érkeztek. Édesapjával és Zsófia húgával – aki Izraelben verseny­zett – a család napi telefonkapcsolat­ban volt. Az apa az utolsó fordulóra és a világbajnoki koszorú átadására meg­érkezett Jaénbe, Zsófiával is találkoztak hazaérkezésük napján. Azt követő­en, hogy Göncz Árpád köztársasági el­nök a Parlamentben átadta Polgár Zsu­zsának a Magyar Köztársasági Érdem­rend Tisztikeresztjét, este a Béke-Radisson Szállóban műsoros ünnepséget rendeztek, amelyen ott volt Kuncze Gábor belügyminiszter, Magyar Bálint művelődésügyi miniszter, Demszky Gábor főpolgármester, Gallov Rezső államtitkár, az OTSH elnöke és számos további vendég, barát, tisztelő.

 

*

A győzelem után elsőként gratuláltak az újdonsült világbajnoknőnek volt ta­nárai az Anna Frank Gimnáziumból.

Címkék:1996-04

[popup][/popup]