Plágium

Írta: sz. t. g. - Rovat: Archívum

Plágium

Szellemi alkotásokat, gondolatokat, eredeti ötleteket is el lehet tulajdonítani. Ennek szomorú példáját adja az Új Élet 1998. február 15-i számában adott interjújában a hit­község kebelében újonnan alapított Zsidó Idegenforgalmi és Kulturális Koordinációs Központ vezetője, dr. Vadas Vera, aki a készülődő Nyári Zsidó Fesztivál programjából egyebek mellett szükségesnek tartja kiemelni, hogy az egész hetes rendezvény keretében „A Wallenberg-emlékparknál képzőművészeti happeninget tervezünk. A meghí­vott művészek olyan alkotásokat hoznak létre, melyeket augusztus 30-án nyilvánosan jótékonysági célra bocsátanának aukcióra.”

Amennyire örvendetes, hogy a hitközség, a rendszervál­tás után közel tíz évvel végre felfedezte, hogy a zsidó kö­zösség újjászervezéséért többet és többféle módszernél le­het és kell tenni, annyira rosszízű, hogy már bejáratott programok, megvalósult jó ötletek „lenyúlásával”, idegen babérokkal ékeskedik.

1997 májusában hetedik alkalommal rendezte meg a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület és folyóiratunk, a Szom­bat a Zsidó Kultúra Napját Több program között az Alefbész happening is helyet kapott, aminek keretében huszon­két képzőművész a héber ábécé kisorsolt huszonkét betű­jére, azokat műveikbe illesztve hozott létre egy-egy alkotást a Wallenberg-emlékparknál, amelyek aznap este árverés keretében találtak gazdára.

Természetesen lehet véletlen egybeesés, nagy szellemek találkozása a különös azonosság megvalósult programunk és a tervezett rendezvény között, bár erre kicsi az esély. Kü­lönösen azért, mert a készülődő fesztivál szervező partnere a Zsidó Múzeum, felelőse B. Turán Róbert igazgató, aki tudott tavalyi rendezvényünkről, lévén arról részletesen tájé­koztattuk.

Amit pedig Zoltai Gusztáv, a Magyarországi Zsidó Hit­községek Szövetsége és a Budapesti Zsidó Hitközség ügy­vezető igazgatója mond a fent már idézett interjúban, leg­alábbis cinikusnak mondható:

A ZSIKK nem akar konkurálni egyik olyan, tiszteletre méltó civil kezdeményezéssel sem, amelynek célja ugyan­csak a magyar zsidó kultúra ápolása és terjesztése, de fon­tosnak és hasznosnak éreztük, hogy a központi zsidó kép­viselet, a Mazsihisz és a BZSH is felkarolja a kulturális és idegenforgalmi tevékenységet.

Címkék:1998-04

[popup][/popup]