Pesszimista izraeli demográfiai előrejelzés

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Pesszimista izraeli demográfiai előrejelzés

Az izraeli demográfusok nem tartoznak az ország legoptimistább emberei közé, némelyikük pedig szinte ítéletnapi jósla­tokat is el-elmond a közvélemény, de főleg a politikacsinálók felé címezve. Arnon Soffert, a haifai egyetem kutatóját végül 2001. október 15-én fogadta az izraeli minisztériumok főigazgatóinak taná­csa. Soffer elmondta, hogy jóindulatúan vették tanácsát, főleg ami a palesztinok­tól és sok izraeli arabtól való egyoldalú szeparációra irányult.

De mi az, ami Soffert és többeket is rendkívüli módon aggaszt? A haifai de­mográfus szerint, ha a tendencia addig nem változik, akkor 2020-ra Izrael „meg­szűnik zsidó államnak lenni”. Ekkorra ugyanis Izraelen belül (ebbe beleérti a Gázai-övezet és Ciszjordánia lakosságát is) a lakosság 4-2%-a lesz zsidó, míg ma 50,5%. Utalt a magasabb palesztin szüle­tési arányokra, arra, hogy egy gázai muszlim anya átlagosan 7.5 gyermeknek ad életet, míg ugyanez a szám Ciszjordániában 5, a zsidó lakosságnál pedig 2.8. Sof­fer szintén hivatkozott arra, hogy – legáli­san vagy illegálisan – folytonosan áramla­nak be Izrael területére a palesztinok. Más izraeli demográfusok úgy vélik, hogy azoknak a zöld határon belül élő arabok­nak a száma, akik nem jogosultak izraeli állampolgárságra, eléri a 150.000-et. Sof­fer kijelentette: „Arafat tudja ezt, és egyál­talán nem sürgős számára, hogy az Izrael felé vezető kapukat bezárva lássa.” Sof­fer azt mondja, hogy a határok megerősí­tése és az illegális bevándorlás megaka­dályozása mellett Izrael létérdeke, hogy a Gázai-övezet és Ciszjordánia mellett át kell adni a palesztinoknak a Ciszjordánia északi részéhez közeli, úgynevezett „kis háromszöget”, mely többszázezer izraeli arab lakossal rendelkezik. Ez utóbbi ötlet egyértelműen transzferelképzelés, mely alapvető emberi jogi elvekbe ütközik, de amely – éppen a zsidó államot körülvevő ellenséges környezet miatt – régóta foglal­koztatta a cionista vezetőket.

Ezzel egyetért a Héber Egyetem világhí­rű demográfusa, Sergio dellaPergoIa is. A szeparáció – szerinte – megőrizné Izra­el nyolcvan százalékos zsidó többségét, legalább is egy rövid ideig. De azt jósolja, ötven év múltán ezt a többséget alap­vetően fogja csökkenteni az izraeli ara­bok nagyobb születési rátája, mely há­rom százalék fölött van, míg Izrael éves növekedési aránya csak 2.5 százalék. Ez újabb problémákat okoz majd, a lakos­ság vegyes lesz, és további területfelosz­táshoz vezet majd, már ami akkorra Izra­el államból maradni fog.

Nem mindenki osztja ezeket a jóslato­kat: a palesztinok biztosan nem. Az izraeli arab szociológus, Sammy Smooha aki szintén a haifai egyetemen kutat, kijelen­tette: „Minden demográfia előrejelzés, me­lyet 1967 óta Izraelről alkottak, tévesnek bizonyult.” Véleménye szerint, az elmúlt huszonöt évben az izraeli arab lakosság aranya stabilan tizenöt százalék körül moz­gott, és a zsidó bevándorlás, valamint az ultraortodoxia magasabb születési aranya segít fenntartani a demográfiai egyensúlyt.

Címkék:2002-01

[popup][/popup]