Párbeszéd a Vatikánnal

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Párbeszéd a Vatikánnal

Új típusú párbeszédet sürget a Vatikánnal Eric Yoffie rabbi, az Amerikai Héber Kongregációk Uniójának, azaz a reformmozgalomnak a vezetője. A rabbi elutasította azt az éles hangnemet, melyet több zsidó csoport is hasz­nált a pápával és a Vatikánnal szemben. Sürgette, hogy a reform- és a kon­zervatív zsidóság vezetői dolgozzanak ki új tárgyalási pontokat, melyekben – a holocaust témájától kezdve a „család és társadalom” témájáig – különféle teológiai kérdéseket tárgyalnának. Yoffie rabbi mindezt a pápa izraeli látoga­tása idején, egy beszédben adta elő.

Az amerikai reformmozgalom több mint egymillió embert képvisel, és Yoffie rabbi véleményét biztosan nem osztják más zsidó érdekvédő szerve­zetek, valamint az ortodoxok. Ez utóbbiak – Joseph Soloveitchik rabbi nyomán – tilalom alá helyezték a Vatikánnal folytatandó esetleges teológiai vitákat. Soloveitchik azt mondta, hogy mivel a zsidóság és a kereszténység annyira különbözik egymástól, értelmetlen a vita, sőt az eddigi ellentéteket is elmélyíti.

Ugyanakkor a nem ortodox táborból is sokan bírálják Yoffie rabbit, mond­ván, hogy a pápa elmulasztotta felvállalni az egyház kollektív felelősségét azért, ami a holocaust idején történt. Yoffie szerint azonban: „Amikor a bará­tom bocsánatot kér amiatt a bűn miatt, amit elkövetett, a helyes válasz az, hogy örömmel fogadom a bünbánatát, és kifejezem abbeli igényemet, hogy folytatjuk a párbeszédet. …Ha minden egyes előrevivő lépést támadás fogad, ez nem ösztönöz újabb konstruktív lépésekre.” Yoffie élesen bírálta azokat a zsidó csoportokat, akik „siralmi listát” állították össze, és csak arra koncent­ráltak, hogy a Vatikán mit nem mondott. Yoffie szerint XII. Pius pápa – a vészkorszak idején a katolikus egyház feje – tervezett boldoggá avatása az egyház belügye, ami ellen felesleges sajtókampányt indítani: „A boldoggá és a szentté avatás vallási folyamat, és az egyház szabályai és hittételei szabá­lyozzák, ezért úgy tekinteni rá, mint egy politikai folyamatra és úgy befolyá­solni ezt, mint a kongresszusi választásokat, hücpe dolog.” A reformrabbi egymás kölcsönös elismerésére szólított fel.

A Rágalmazásellenes Liga (ADL) vezetője, Abraham Foxman nem ért egyet Yoffie rabbival: „Ugyanezt az érvet 20 évvel ezelőtt is hallottuk, amikor a pá­pa még nem ment sem Izraelbe, sem egy zsinagógába, sem Auschwitzba. To­vább kellene lépnünk…” Az ADL egyébként a The New York Times című be­folyásos amerikai napilapban fizetett hirdetésben üdvözölte a pápa izraeli út­ját. Foxman a kanonizációs eljárással kapcsolatban megjegyezte, hogy amíg a túlélők élnek és a vatikáni levéltár zárva marad, addig „a kérdés napiren­den marad”.

Ismar Schorsch rabbi, a Zsidó Teológiai Szeminárium vezetője egyetért Yoffie hangnemével: „Túlzottan kritikusak voltunk, egészen a szőrszálhasogatásig…Itt az idő, hogy egy fontos és befolyásos zsidó hang azt mondja: Ez a pápa többet tett a zsidó népért, mint akárhány elődje.” Schorsch rabbi sze­rint a párbeszédnek túl kell mennie a holocaust témáján, és az „egyetértés irányába kell mutatnia”.

Arthur Hertzberg rabbi és történész nem osztja ezt az optimizmust, mert szerinte az egyháznak volna mit söprögetni a háza táján. „Az az egyház, mely nem közösítette ki a nácikat, mint ahogy azt a kommunistákkal megtette, bűnös.” Hertzberg szerint a Vatikán elrejti azokat a dokumentumokat, melyek XII. Piusnak a zsidókkal kapcsolatos igazi bűneit takargatja. „Felhívom a pá­pát és Cassidy bíborost, hogy lépjenek be oda, ahonnan kibányászhatják azo­kat a lengyelországi dokumentumokat, melyek egyike a nagyapám és egész családom gyilkosának dokumentumait tartalmazza, majd nézzenek a sze­membe és mondják azt, hogy a pápa szent.”

Címkék:2000-05

[popup][/popup]