Osztogató igazságosság a per tovább folyik

Írta: Dr. F. P. - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

Az Alkotmánybíróság az aranyletétek ügyében meghozott döntésével elzárta az egyéni követelések további útját. Ez azt jelenti, hogy az elvett aranyakért csak a kárpótlási törvénynek megfelelően lehet csökkentett értékű kárpótlást kapni. Ahogy az indoklás mondotta: nem a teljes kártérítés, a teljes igazságosság elve érvényesül, hanem az osztogató igazságosságé. Korábban volt a fosztogatás, most pedig az osztogatás. Azt lehet elosztani, ami van, mondja a határozat.

Azok tették tehát jól, akik beadták az igényüket, beérték a kevesebbel, a kárpótlási jeggyel, és nem ragaszkodtak a tőlük elrabolt értékekhez, elfogadták az alamizsnát az igazságosság helyett.

Az Alkotmánybíróság határozata az egyik jogi utat lezárta, a másik jogi út végigjárása még előttünk áll. A törvény nem mondja azt kifejezetten, hogy ezekben az ügyekben nem lehet pert indítani, és erre utal egy másik határozathoz fűzött alkotmánybírói különvélemény is. Jelenleg is folyik egy per aranyletét ügyben a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt, erről már több ízben beszámolt a Szombat, és nem tudni, mi lesz az ítélet elsőfokon, vagy másodfokon, esetleg a Legfelsőbb Bíróság előtt.

A Magyar Köztársaság még 1990 novemberében aláírta az Emberi Jogok Európai Egyezményét, és ez lehetőséget ad arra az első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkében, hogy a javak tiszteletben tartásához való jog sérelme esetén az állampolgár az Emberi Jogok Európai Bizottságához és ezen keresztül az Emberi Jogok Európai Bíróságához forduljon, ha a hazájában érvényes összes jogi lehetőséget kimentette igénye érvényesítésére, és az nem vezetett eredményre.

Az aranytárgyakat a jog szigorú betűje szerint nem kobozták el, annak tulajdonjogát nem vették el, csak birtokát szerezte meg a magyar állam az Alkotmánybíróság ezt a birtokbavételt tekinti olyannak, amely azonosnak tekinthető az államosítással.

Csak remélhetjük, hogy az aranyletétek ügyét nem tekinti olyan jelentőségűnek a magyar kormányzat, hogy ez okból csak feltételesen csatlakozik az európai államok által kimunkált egyezményhez…

Dr. F. P.

Címkék:1993-04

[popup][/popup]