Öngyilkos lett egy sikkasztással vádolt lengyel hitközségi vezető

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Öngyilkos lett egy sikkasztással vádolt lengyel hitközségi vezető

Lengyelországban, 1997-ben fogad­ták el azt a – részletes regulációkat nem tartalmazó – törvényt, mely a há­ború előtti zsidó közösségi javak kár­pótlására vonatkozik. A törvény szerint a Lengyelországi Zsidó Hitközségek Szövetsége az a szervezet, amely visszaigényelheti a háború előtti zsidó vagyont. Az igények beadási határidejét 2002. május 11-ben szabta meg a tör­vény, eddig 400 000 dollárnyi ingó és ingatlan vagyont kaptak vissza a hitköz­ségek, illetve zsidó magánszemélyek. A kárpótlási folyamat azonban csalások, és visszaélések miatt lelassulhat.

Feliks Lipman, Katowice város hit­községének elnöke, aki egyben a Len­gyelországi Zsidó Hitközségek Szövet­sége alelnöki tisztét is betöltötte, ez év októberében agyonlőtte magát.

Lipman – maga is egykori auschwitzi fogoly – tevékenységét már korábban is erős kritika kísérte. A Rzeczpospolita című konzervatív napilap megszellőz­tette, hogy ingatlanokkal kapcsolatos sikkasztásokban vett részt. Olyan ingat­lanokról van szó, melyek a háború előt­ti a lengyel zsidóság tulajdonát képez­ték, vagy amelyeket ezek helyett kár­pótlásul adott az állam. Lipman – közöl­te egy magát megnevezni nem akaró varsói hitközségi munkatárs – a zsidó közösségi pénzt saját céljaira használta s azt tervezte, hogy amint „bejön a bolt”, visszafizeti azt a közösségnek. A pénzt azonban elveszítette, így elkez­dett kölcsönkéregetni. Hitelezői való­színűleg megfenyegették, hogy nyilvá­nosságra hozzák ügyleteit, ha nem fi­zet.

Az ügyben a rendőrség is nyomoz. A fent említett hírforrás kijelentette: „Sem a kollegái, sem a családja nem tudták, mi történik. Centralizáltan, kézi vezérléssel irányította a hitközséget, és (a katowicei hitközség) autonómiája miatt nem tudtunk beavatkozni a folya­matokba. “

Az öngyilkosság megrendítette a len­gyel zsidó vezetőket s a lengyel lapok felvetették, hogy részletesen is szabá­lyozni kellene a zsidó kárpótlás során visszaszolgáltatott javak további sor­sát. Nemcsak Katowicében történtek furcsaságok: Krakkóban is beszámol­tak olyan esetekről, amikor a vissza­szolgáltatott épületeket meglehetősen kétes módon – fiktív meghatalmazá­sokkal és hamisított végrendeletekkel – adták tovább hitközségi emberek. A nyomozók feltételezik, hogy egyes hit­községi emberekkel kapcsolatba került szervezett csalók is foglalkoznak a zsi­dó vagyon sorsával, így felkérték a var­sói Zsidó Történeti Intézetet: segítse­nek, hogy a valódi tulajdonosok illetve leszármazottaik – és ne bűnözők – kezébe jussanak a volt ingatlanok.

Címkék:2002-11

[popup][/popup]