Olvasóink írják

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

Aki segítene a zsinagóga „kiásásában”

Tisztelt Szerkesztőség!

Hazalátogatásom alatt került kezembe az Önök folyóiratának egy száma, amiben nagy érdeklődéssel olvastam Dr. Budai Aurél kiváló cikkét „Az elásott zsinagógá ”-ról a Táncsics Mihály utcában (Szombat, 1992. október).

Én lennék az a zsidó ember, aki „előveszi az ügyet”, és megindítaná a helyreállítás folyamatát.

Kérem, tájékoztassanak arról, hogy milyen úton-módon kapcsolódhatnék a munkákba és ennek a rendkívüli jelentőségű műemléknek feltárását és helyreállítását hogyan tudnám segíteni.

Én Londonban élő, magyar származású építész, grafikus és tanár vagyok. Tudásommal és összeköttetéseimmel szeretném szolgálni a magyar zsidó kultúrát.

Gettler István Endre 11, Belmond Street London NWI

A témára, korábbi írásunk szerzője segítségével visszatérünk

Segítsék elő a kutatást!

Kedves Olvasó!

A magyarországi zsidóság életmódját, hétköznapjainak múltját vizsgálja kutatócsoportunk. Külföldi gyűjteményekből (Leo Baeck Institute, New York; Institut für Sozial- und Winschaftsgeschichte der Universität Wien) és itthoni interjúkból már összegyűlt egy kisebb kollekció, amely önéletírásokat, illetve életutak elmondásait tartalmazza. A gyűjtemény kibővítése céljából felkérjük Önöket, hogy ha gyermekkorukról, iskoláikról, családi életükről, a vallásról, szokásaikról, munkájukról, mindennapi életükről – különös tekintettel a vészkorszakot megelőző időkről – szívesen beszélnének vagy írnának, értesítsenek bennünket. Természetesen, minden esetben, ha kérik, titkosítjuk az adatokat, és beleegyezésük nélkül nem mutatjuk meg másoknak. Az esetleges publikálás is csak az érintett hozzájárulásával lehetséges.

Kérjük szíves segítségüket kutatásaink folytatásához Bármilyen információra van szükségük munkánkkal kapcsolatban, biza- lommal forduljanak hozzánk!

Köszönettel Holbok Sándor 1123 Budapest, Alkotás u. 39/d Tel.: 156-5833

A rasszizmus rossz izmus

A magyarországi jobboldal előretörése miatt a Zsidó Diákok Magyarországi Szövetsége úgy döntött, hogy 1993. február 21. és 28. között Antirasszista Hetet szervez. Célunk az, hogy a magyar lakosság jobban megismerje a hazánkban élő etnikai kisebbségeket és ily módon csökkenjenek az előítéletek.

A hét számos különféle rendezvénnyel várja az érdeklődőket, melyek között mindenki megtalálhatja a számára érdekes programot. Budapest különböző helyszínein előadók, zenei programok, kiállítások, filmek, viták és sok minden más tarkítja majd a hét programját.

További részletek később…

Ne felejtsétek, kezünkben a változás!

Zsidó Diákok Magyarországi Szövetsége

A Szombat válaszol

Bihari József, Eger. Értékesek, mi több színesek is a fejtegetései. Min azonban egy nem elhanyagolható szépséghibájuk. Egy olvasói levél keretébe próbál beszorítani különféle, egymástól ugyancsak távoleső témákat. Hogy lehet összepárosítani egy jiddis szó etimológiáját a Burg novellájával kapcsolatos elmélkedéssel? Vagy az izraeli kormánynak a béketárgyalásait az állam születésével? Lássa be, ez nem megy.

Dr. Radnóti Lászlóné, Budapest. Levelében szóvá teszi, hogy a múlt évi decemberi számban Köszönetnyilvánítás címmel megjelent írásban tévesen szerepelt a neve. Radványi Lilit írtunk (netán lánykori nevét?), holott Ön Radványi Lászlóné, még helyesebben Radnóti Lili. Köszönettel vettük együttműködési javaslatát a fordítást illetően, és alkalomadtán élni fogunk vele.

Pásztor Miklósné, Budapest. Osztozunk mély felháborodásában, amiért a Vadász utca 29. számú ház falán elhelyezett emléktáblákat vandál módon leszaggatták és eltüntették. Mint ismeretes, itt, az egykori svájci követségen bújtatták 1944 végén a zsidókat. A nyilasok azonban még ide is bemerészkedtek, és szilveszterkor kegyetlen pusztítást végeztek. Úgy látszik ez sem volt elég…

Hanuka tájékán, de más alkalmakkor is több levelet kapunk, melyekben a Szombattal rokonszenvezők sok sikert kívánnak munkánkhoz, örömüket fejezik ki jólsikerült írások kapcsán. Nincs módunkban kitérni ezekre a levelekre, s szerénytelenségnek tartanánk a publikálásukat. Ezúttal azonban köszönetünket fejezzük ki a jókívánságokért, észrevételeikért, még akkor is, ha azok netán kritikusak.

Múlt havi hibáink

Januári számunkba a nyomda s a korrektor mulasztása folytán számos sajtóhiba csúszott: a 3. oldalon a Dávid tornya című cikkben Csoóri Sándor nevét írtuk rosszul, s a 27. sorban a nyelvfordítás helyesen nyersfordítás; a 21. oldalon Tomas Venclova versének második sorában Házsokaság-ról ír, Fabó Kinga A fül című verse első sorában járulnának olvasandó a 37. oldalon; végül pedig nem svát hónapra esett januári számunk, mint írtuk, hanem tévétre. Szerzőink és olvasóink elnézését kérjük a fent jelzett, s az esetleges további hibákért.

 

Címkék:1993-02

[popup][/popup]