Olvasóink írják

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Olvasóink írják

Miért nincsenek hírek a kárpótlásról?

Miért nincsenek rendszeres kárpótlá­si hírek a Szombatban? Miközben folya­matosan zajlanak a tárgyalások külföl­dön, az érintettek mindig csak utólag kapnak információt a tárgyalások ered­ményéről vagy kudarcáról. Miért nem érzik kötelességüknek az arra hivatott szervezetek (Hitközség, Mazsök, Claims Conference irodája), hogy a kárpót­lás aktuális fejleményeiről bővebben tájékoztassák a zsidó közösséget, a túl­élőket? Óriási tétekről van szó, miért kezelnek hát bennünket úgy, mint a gyerekeket? Mindenki arról beszél, hogy újjá kell szervezni a zsidó közös­séget. Hogyan lehetne véleményt nyil­vánítani, ha az elemi információk se jutnak el hozzánk, aminek alapján egy­általán véleményt lehetne mondani, jól képviselik ügyeinket, vagy sem. Minden egyéb csak azután következhet.

B. P-né

Budapest

Ez az európai zsidóság szégyene…”

Kedves Szerkesztő Úr,

Jobb lett volna kevesebbet, vagy semmit sem írni a jedwabnei zsidók le­mészárlásáról. A zsidók nagy többség­ben voltak a városban, szervezettek voltak, tudták, hogy vérszomjas ellen­ségekkel vannak körülvéve, a közösség fiataljai mind ott voltak, és botok és balták is voltak bőven. De mikor egy pár gyilkos kikezdett velük, fegyver nél­kül, a zsidóknak eszük ágában sem volt megvédeni magukat, hagyták, hogy megszégyenítsék és lemészárol­ják őket. Többségben voltak, hazai te­repen voltak, erősebbek voltak, tudták, hogy mi történik, egy egész nap állt a rendelkezésükre, hogy reagáljanak, de egy pár lengyel paraszt félelem nélkül lemészárolta őket. Ez az európai zsidó­ság szégyene, mint juhok hagyták ma­gukat, szüleikkel, gyermekeikkel és rabbijukkal elpusztítani. Jobb lett vol­na nekünk, mint élni akaró nép, ha el­hallgattuk volna ezt a szégyent. Elfelej­teni ezt a betegséget, amit a jedwabnei zsidók reprezentálnak. Csak a hős par­tizánokról és a varsói harcosokról kel­lene beszélnünk. Csak hallani kell a jedwabnei zsidók tehetetlen jajgatását, akkor értjük meg milyen hatalmas a cionista forradalom és milyen fontos a zsidó népnek Izrael.

Klein Tibor

Kfar Szaba, Izrael

Címkék:2001-09

[popup][/popup]