Olvasóink írják

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

Mi lesz a „Külügyi Szálló” sorsa?

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Elnöksége levélben fordult a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Vezetőségéhez a visszaigényelt és visszakapott valahai zsidó ingatlan (legutóbb MSZMP Külügyi Szálló) hasznosítása ügyében. Korábban a sajtóban is megjelent ígéretek szerint a hitközség az épületet a zsidó szervezetek céljaira kívánja átengedni. Az ügy újabb „fejleménye” az alábbi levél, melyet a Budapesti Zsidó Hitközség elnöke küldött a MAZSIKE vezetőinek.

Tisztelt Elnökség!

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségéhez és Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató úrhoz írt e hó 7-én kelt levelükre közöljük, hogy a volt Külügyi Szálló a Budapesti Zsidó Hitközségek tulajdonába kerüli az egyházi vagyon átadással. A Budapesti Zsidó Hitközség Elöljárósága foglalkozik az ingatlannak megfelelő zsidó célokra történő hasznosításával.

Köszönjük szakértői munkára való jelentkezésüket.

Budapest, 1993. július 30.

Hittestvéri üdvözlettel Dr. Kéri Lajos s. k. elnök

Információink szerint a Külügyi Szálló helyett csereingatlant igényelt a Hitközség. Az ügyre visszatérünk.

Felszólítjuk Önöket!

Tisztelt Szerkesztőbizottság!

Lapjuk hasábjain f. év június hóban, a május 2-i összevont képviselőtestületi ülésről közölt beszámolóban – egy felszólalás során a MUSZOE-ről tárgyi igazsággal ellentétes megállapítás jelent meg.

Idézem: „együttműködnek a többi zsidó szervezettel, kivéve a Munkaszolgálatosok Országos Egyesületét, amely arra tart igényt hogy a zsidóság nevében egymaga tárgyalhasson.”

A tárgykör: a Helyreállítási Alappal kapcsolatos ügyek.

Tekintettel arra, hogy a MUSZOE részéről ilyen tartalmú kijelentés vagy álláspont sem szóban, sem írásban soha nem hangzott el, Elnökségünk nevében kénytelenek vagyunk T. Szerkesztőbizottságukat felhívni, hogy tárgybani tiltakozásunkat lapjuk hasábjain közölje.

Amennyiben – sajnálattal – Önök előtt nem volna ismeretes, 1991. január 23-án a MUSZOE javaslatára az alábbi zsidó szer­vezetek: a MAZSIHISZ, a MAZSKE, a MUSZOE Dr. Ungár Richárd úr szerkesztésében aláírta a HÁMSZ Egyezményt, amely az elképzelés szerint, közös ügyintézésben hivatott a holocausti tragédia erkölcsi-anyagi kezelésére.

Az ez ügyben megnyilvánuló akadályozó jelenségek nem a mi sorainkból származnak. A HÁMSZ Egyezményről, amelyhez később csatlakozott a Magyar Cionista Szövetség, hitelesen ellenjegyzett írásos anyag áll rendelkezésünkre, így semmi alapja annak nincsen, hogy a tárgyi igazsággal ellentétes és írásban megjelentetett, a MUSZOE által következetesen újra életre ragadott, zsidó kártérítés ügyét bárkinek engedjük kisajátítani, vagy hagyni ezzel kapcsolatban a MUSZOE-t demunciálni (sic! A szerk.).

Panaszunk rendezése érdekében felszólítjuk Önöket, hogy tiltakozásunknak tárgyban (sic! A szerk.) – levelünk alapján – lapjuk azonos helyén tegyenek eleget a sajtótörvény előírása szerint.

Tisztelettel Schwartz István Mihály ügyvezető elnök

Címkék:1993-09

[popup][/popup]