Nyilas uralom Budapesten

Írta: Karsai László - Rovat: Archívum, Történelem

Napjainkban még a szélsőjobboldali, nyíltan zsidózó sajtótermékek (Hunnia, Szent Korona) szerkesztői is óvakodnak a nyilaskeresztesek rehabilitálásától. Szálasi Ferenc majd’ hat hónapos rémuralma, az a tény, hogy feltétel nélkül, az utolsó utáni pillanatig kiszolgálta a nácikat, segédkezett az ország romba döntésében, kifosztásában, nehezen felejthető emlékeket hagyott maga után. A szakirodalomban általában a nyilasok zsidóellenes „működését” emelik ki, emlékeztetve a Duna-parti tömeggyilkosságokra, a pesti gettó borzalmaira. De a nyilasok, mint ezt a mellékelt dokumentum is bizonyítja, nemcsak a hatágú sárga csillaggal megjelölt házakban fosztogattak.

A VIII. kerületi elöljáró a főpolgármesternek küldte meg jelentését, nem kis bátorságról téve tanúbizonyságot. Közvetlen főnöke egy hét habozás után, november 23-án továbbította a jelentést a főpolgármesternek azzal, hogy „esetleges további intézkedés végett” tájékoztatja. Arról is informálta a főpolgár­mestert, hogy egyidejűleg a rendőr-főkapitányhoz is fordult, „megfelelő karhatalomért”. A főpolgármester „természetesen” nem intézkedett. November 29-én „Tudomásul szolgál, irattárba kell tenni!” jelzéssel ad acta tették az egész ügyet.

A dokumentum Budapest Főváros Levéltárában a Főpolgármester általános iratai között található. (IV. 1402/b. 397. d. 1183/1944.)

59.519 szám 1944.

Polgármester Úr!

Tisztelettel bejelentem, hogy f. hó 14-én délelőtt folyamán a VIII. ker. Teleki téri zsibáruvásártéren, valamint az ószeres csarnokban több fegyveres karszalagos csoport jelent meg, akik egyes bódék, illetve árusok előtt megálltak, és hatalmi szóval kötelezték őket, hogy árujukat az általuk megállapított összegért részükre árusítsák ki. Az árusok a fenyegetések miatt kénytelenek voltak a kívánt árukat a felajánlott minimális összegért kiszolgáltatni.

Ezen kényszereladások a telepi és csarnoki árusok körében erős visszahatást váltottak ki, amennyiben az árusok nagyobb része a történtek után nem mer kinyitni, és az áruját forgalomba hozni, miáltal a szegényebb néposztály nem képes a legfontosabb közszükségleti cikkekhez sem hozzájutni, azonkívül ezen jogtanul teremtett helyzet a székesfővárosnak is nagyobb jövedelemkiesést jelent.

A telep felügyelőjének jelentése szerint ugyanis az utóbbi időkben, állandó kérésünk dacára, rendőri karhatalom egyáltalán nincs a vásártéren, ami ezen felelőtlen elemek egyoldalú munkáját igen megkönnyíti. A szükséges rendőri karhatalomnak biztosítása folytán ezen esetek a telepen nem fordulhatnának elő, miért is tisztelettel kérem Polgármester urat, hogy a vásártelep rendjének, valamint különösen a jelen időkben a szegényebb néposztály kereskedésének zavartalan biztosítása céljából a megfelelő rendőri karhatalom naponkénti állandó kirendelését az illetékes hatóság útján a legsürgősebben elrendeltetni méltóztassék.

Budapest, 1944. november 16.

A másolat hiteléül P.H.

irodavezető 8. ker. elöljáró

 

Címkék:1991-04

[popup][/popup]