„Nemcsak pénzgyűjtés a célunk!”

Írta: (vadász) - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink, Interjú

Néhány éve, amikor Izraelben jártam, kísérőinkkel egy magaslati pontról végigjárattuk tekintetünket Jeruzsálemen. Mintha a tájképfestő két színnel, sötétzölddel és halvány sárgával alkotta volna meg az elénk táruló hatalmas tablót. Egyik felét, ahol a zsidók laknak, erdők, parkok, kertek borították, a másik felén kősziklák, homok, a kietlen sivatag egyhangúsága uralkodott. S amikor már bent a városban jártunk, utcáról utcára, lépésről lépésre tapasztalnunk kellett, hogy a város zöld részében madárcsapatok éltek a lombok között, amott, az arab negyedben, még a paloták környékén is csak nagyritkán láttunk egy-egy teraszon, erkélyen kalitkát, néhány bennük árválkodó madarat.

 • Egy évszázaddal ezelőtt zöld színből valóban keveset tudott volna felhasználni az a festő, aki országunk különböző tájait akarta vásznán megörökíteni – válaszolta a fent említettekre Mordeháj Dajan, a Zsidó Nemzeti Alap, a Keren Kajemet Lejiszrael igazgatója, aki októberben rövid látogatást tett Magyarországon. – Szervezetünk kilencven éve, 1901-ben jött létre a cionista világszervezet kongresszusán. Támogatóink jóvoltából sikerült jelentékeny pénzalapot teremteni ahhoz, hogy a zsidó városi és falusi telepítés céljára földet vásároljon és azt a bevándorlók rendelkezésére bocsássa.
 • Mekkora volt kezdetben ez a földterület?
 • Már a húszas évek közepén kétszázezer dunam, mintegy harmincezer holdnyi mezőgazdasági művelésre alkalmas területen negyvenhat zsidó kolónia létesült. Ezen kívül városnegyed Jeruzsálem, Tel-Aviv, Tibériás és Haifa területén.
 • Mit teremtett ezt követően az alapítvány?
 • Hatalmas arányú lecsapolási munkák folytak, kutak, vízvezetékek, csatornák, öntözőművek, mezőgazdasági és ipari üzemek épültek, kórházak, iskolák, technikumok, egyetemek…
 • Magyarországról is kapott támogatást a Keren Kajemet?
 • Már megalakulása után két évvel itt is kibontakozott a támogató tevékenység. A század eleji Magyarországnak szinte minden nagyobb helységében folyt szervező munka és gyűjtés. Egymillió dunam földet vásárolt vissza az alap a zsidó intézmények részére.
 • Ön mikor kapcsolódott ebbe a munkába?
 • Jómagam első negyven évemet Argentínában éltem le. De azt már tevékenyen nyomon követhettem, hogy világszerte gyűltek az adományok az erre a célra szolgáló kék perselyekben, melyeket zsidó egyesületek helyiségeiben, zsinagógákban, üzletekben és másutt helyeztek el. Erdőtelepítés, parkosítás során már csaknem kétszáz millió facsemetét ültettek a Keren Kajemet közreműködésével. Ezáltal lettek zöldek, friss levegőjűek és madárdaltól hangosak mindenütt a zsidók által lakott területek.
 • Mik a terveik Magyarországon ?
 • Azt szeretnénk, ha a század eleji hagyományok folytatódnának és az újjáalakult szervezet iránt sikerülne felkelteni az érdeklődést. Nem egyszerűen pénzgyűjtés a célunk, de országunk itteni barátai mégis gondoljanak arra, hogy akár a legkisebb, szinte csak jelképes adományokkal is kézzelfogható módon járulhatnak hozzá Izrael további felvirágoztatásához.

(vadász)

Címkék:1991-11

[popup][/popup]